Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de buurt

Elkaar ontmoeten en samen bewegen, spelen en sporten. Dat zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. De komende jaren gaan we hiermee aan de slag in Enschede. Ook in uw buurt.

We werken aan bestaande en nieuwe speel- en ontmoetingsplekken. Dat doen we samen met inwoners van Enschede om:

  • Buitenspelen te stimuleren
  • Eenzaamheid tegen te gaan
  • Gezondheid te versterken

Stap 1: Vul de vragenlijst in

We zijn benieuwd hoe inwoners van Enschede de buitenruimte (willen) gebruiken. Daarom willen we weten: 

  • Waar is het spelen, sporten, ontmoeten en bewegen nu
  • Is dat op een goede plek
  • Kan dat beter
  • Moet het ergens anders

U kent uw buurt het beste. Vul de vragenlijst in: Buiten Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten in Enschedeexterne-link-icoon. Denk bij het invullen van de vragenlijst vooral aan uw eigen behoeften. Als u (klein)kinderen heeft, kunt u de vragenlijst ook met of voor hen invullen. U kunt de vragenlijst tot en met 26 juni invullen.

We onderzoeken voor iedere buurt hoe de plekken nu zijn ingericht. Daarbij kijken we naar: 

  • Aantal speelplekken
  • Waarde van deze plekken
  • Samenstelling van de buurt rondom deze plekken

Stap 2: Aanvullende gesprekken

In juni en juli houden we gesprekken met organisaties die zich bezighouden met spelen en bewegen in Enschede. Ook gaan we in gesprek met een vertegenwoordiging van wijkbudgetcommissies en wijk- en dorpsraden.

Stap 3: Eerste versie beweeg-, speel- en sportbeleid Enschede

In juli plaatsen we hier de eerste inzichten voor het nieuwe beweeg-, speel- en sportbeleid. Hierin ziet u ook de resultaten van de vragenlijst. Op een stadskaart ziet u welke routes en plekken inwoners  gebruiken om te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.

Stap 4: Vaststellen van beweeg-, speel- en sportbeleid door de raad

Rond september of oktober leggen we het beweeg-, speel- en sportbeleid voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het dan vast.

Stap 5: De buurt in (de komende jaren)

Na vaststelling door de gemeenteraad werken we het beleid per buurt uit. Samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Dit doen we de komende jaren buurt voor buurt. Natuurlijk werken we dan bij het vervangen van speeltoestellen al wel volgens het nieuwe beleid. Ook als er in een buurt nog geen gesprek is geweest over het invoeren van het beleid.