Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

Een Bewijs van in leven zijn is een document van de gemeente waarin staat dat u in leven bent. In het buitenland heet dit een Attestatie de vita. U heeft dit nodig als een pensioenfonds of een andere instantie om een bewijs vraagt dat u in leven bent.

Wat moet u weten

 • Bij een online aanvraag krijgt u het Bewijs van in leven zijn binnen 3 werkdagen. Als u het bewijs liever aan de balie aanvraagt, dan moet u een afspraak maken.
 • Het kan zijn dat u het Bewijs van in leven zijn aanvraagt voor een pensioenfonds. Dan kunt u het niet online aanvragen en moet u een afspraak maken.
 • Ook buitenlandse pensioenfondsen of andere instanties vragen soms om een Bewijs van in leven zijn. U vraagt dan een Attestatie de vita aan. Dit is de internationale term voor het Bewijs van in leven zijn. Een Attestatie de vita is beschikbaar in meerdere talen. Het aanvragen van een Attestatie de vita kan niet online. U moet een afspraak maken.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Pinpas, u betaalt bij de aanvraag.
 • Brief van uw pensioenfonds als dit nodig is.
 • Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een Bewijs van in leven zijn aanvraagt. Voor een Attestatie de vita komt u altijd zelf.

Kosten

 • Bewijs van in leven zijn: € 18,10
 • Bewijs van in leven zijn met brief van uw pensioenfonds: gratis
 • Attestatie de vita: € 15,70
 • Attestatie de vita met brief van uw pensioenfonds: gratis