Bewijs van Nederlanderschap

U heeft een Bewijs van Nederlanderschap nodig om te bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen, zoals een functie in het openbaar bestuur. U krijgt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat uw nationaliteit. Voor het online aanvragen van het bewijs van Nederlanderschap heeft u DigiD nodig.

Wat moet u weten

Een bewijs van Nederlanderschap vraagt u aan in de gemeente waar u ingeschreven staat.

Als u geen DigiD heeft

Bel telefoonnummer 14 053 en maak een afspraak.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Enschede
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Pinpas, u betaalt de kosten bij de aanvraag
  • Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een bewijs aanvraagt

Kosten

€ 19