Bewijs van Nederlanderschap

U heeft een Bewijs van Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen. Zoals een functie in het openbaar bestuur. U krijgt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat uw nationaliteit. Voor het online aanvragen van het bewijs van Nederlanderschap heeft u DigiD nodig.

Wat moet u weten

Een bewijs van Nederlanderschap vraagt u aan in de gemeente waar u ingeschreven staat.

Als u geen DigiD heeft

Bel voor het aanvragen van een Bewijs van Nederlanderschap met telefoonnummer 14 053.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Enschede
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Pinpas. U betaalt de kosten bij de aanvraag

Kosten

€ 18,10