Bewoners Adviesraad Sociaal

De Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS) adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over sociaal gemeentelijk beleid. De BAS heeft 17 leden en een voorzitter. Zij hebben allemaal zelf ervaring met het sociaal beleid en vertegenwoordigen samen de inwoners van de gemeente Enschede.

Belangrijke onderwerpen waarover de BAS adviseert zijn:

  • Jeugd
  • Maatschappelijke hulp, zoals begeleiding en hulpmiddelen
  • Participatie en integratie
  • Armoede en schulden
  • Gezondheid
  • Senioren

De BAS behandelt geen persoonlijke klachten.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar basenschede.nlexterne-link-icoon.