Bezwaar maken tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken doet u online. U heeft DigiD nodig. U moet dat binnen 6 weken doen. Als u uw bezwaar later naar ons stuurt, dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat wij uw bezwaar niet meer inhoudelijk behandelen.

Dit moet in het bezwaar staan

In uw bezwaar moet tenminste deze informatie staan:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Bij voorkeur stuurt u ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Wat moet u weten

 • Uw bezwaarschrift wordt behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten. Bij dat gesprek is een medewerker van de gemeente aanwezig om het besluit uit te leggen. 
 • De gemeente ontvangt van de bezwaarschriftencommissie een advies. De gemeente neemt daarna een besluit over uw bezwaar. Dit gebeurt uiterlijk binnen 24 weken na het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt. U krijgt een brief met het besluit over uw bezwaar. 
 • Bezwaar maken is gratis. Uw eigen kosten, zoals kopieën, verzendkosten en vervoerskosten, betaalt u zelf.

Als u uw bezwaar niet online naar ons kunt sturen, dan kunt u dat ook op 1 van deze manieren doen:

 • Per e-mail: postbus20@enschede.nl
 • Per post: Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA Enschede
 • Persoonlijk langsbrengen in het Stadskantoor, Hengelosestraat 51

Uitvoering van een besluit tegenhouden

Als de gemeente een besluit heeft genomen, dan mag de gemeente dit besluit ook direct uitvoeren. Als u bezwaar maakt, dan kan de gemeente nog steeds doorgaan met de uitvoering. Wilt u dat tegenhouden, vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. Dit kan op 2 manieren:

 • Online via Rechtspraak.nl
 • Per post: Rechtbank Overijssel, t.a.v. Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle

Meer informatie

Voorlopige voorziening bestuursrecht (Rechtspraak.nl) externe-link-icoon

Beroep

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter. Meestal moet dit binnen 6 weken. 

Meer informatie

Beroepsprocedure bestuursrecht (Rechtspraak.nl)externe-link-icoon

Bezwaar maken tegen de gemeentelijk belastingaanslag

U kunt bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingaanslag bij GB Twenteexterne-link-icoon.