Bezwaar maken tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken doet u online. U heeft DigiD nodig. U moet dat binnen 6 weken doen. Als u uw bezwaar later naar ons stuurt, dan wordt uw bezwaar ‘niet ontvankelijk’ verklaard. Dat betekent dat wij uw bezwaar niet meer inhoudelijk behandelen.

Dit moet in het bezwaar staan

In uw bezwaar moet tenminste deze informatie staan:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Wat moet u weten

 • Uw bezwaarschrift wordt behandeld door het team Juridische Zaken. Een onafhankelijke hoorcommissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten. Bij dat gesprek is een medewerker van de gemeente aanwezig om het besluit uit te leggen
 • Het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar heeft gemaakt ontvangt een advies over uw bezwaar
 • Het bestuursorgaan neemt een beslissing over uw bezwaar
 • Het bestuursorgaan neemt deze beslissing uiterlijk binnen 24 weken na het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt
 • U krijgt een brief met de beslissing over uw bezwaar
 • Bezwaar maken is gratis. Kosten die u zelf maakt – bijvoorbeeld kopieën, verzendkosten en vervoerskosten voor een hoorzitting – betaalt u zelf

Als u uw bezwaar niet online naar ons kunt sturen, dan kunt u dat ook op 1 van deze manieren doen:

 • Per e-mail: via postbus20@enschede.nl
 • Per post naar:
  Commissie Bezwaarschriften
  Postbus20
  7500 AA Enschede
 • Persoonlijk langsbrengen bij het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51

Uitvoering van een besluit tegenhouden

Als de gemeente een besluit heeft genomen, dan mag de gemeente dit besluit ook direct uitvoeren. Als u in bezwaar gaat, dan kan de gemeente nog steeds doorgaan met de uitvoering van het besluit. Wilt u dat tegenhouden, vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. Dit kan op 2 manieren:

 • Online met DigiD via Rechtspraak.nl
 • Per post:
  Rechtbank Overijssel
  Afdeling Bestuursrecht
  Postbus 10067
  8000 GB Zwolle

Lees meer over de voorlopige voorziening op Rechtspraak.nl.

Bezwaar maken tegen de gemeentelijk belastingaanslag

U kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En bent u het niet eens met het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de Bestuursrechter. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Lees meer informatie op Rechtspraak.nl.