Bijstand en vermogen

Als u te veel geld en bezit heeft, krijgt u geen bijstandsuitkering. U moet dan eerst een deel opmaken voordat u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Meer informatie

Geld en bezit noemen we vermogen. Vermogen dat we meetellen voor uw bijstandsuitkering is:

  • Geld op uw bank- en spaarrekeningen
  • Contant geld
  • Sieraden en andere waardevolle bezittingen
  • Waarde van uw auto
  • Overwaarde van uw eigen huis
  • Beleggingen zoals aandelen, obligaties en bitcoins

Als uw vermogen boven een bepaalde grens ligt, moet u dit eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt. Ook vermogen in het buitenland telt mee. De grens is als u:

  • Alleen woont: € 7.575
  • Alleen woont, met uw kind/kinderen: € 15.150
  • Getrouwd bent of samenwoont: € 15.150 (gezamenlijk vermogen)

Bij de aanvraag van een bijstandsuitkering moet u de informatie over uw vermogen met ons delen. Als u informatie bewust niet deelt, maakt u zich misschien schuldig aan fraude. Als u al een uitkering heeft, moet u een verandering in uw situatie altijd doorgeven. Anders krijgt u misschien te veel of te weinig geld.

Contact

Bel 053 - 481 78 00, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.