Bijstand: inkomsten doorgeven

Geef inkomsten altijd door aan de gemeente als u een bijstandsuitkering ontvangt. Uw uitkering is een aanvulling op uw inkomen. Daarom moet u alle inkomsten van u en uw partner aan ons doorgeven.

Wat moet u weten

U moet doorgeven:

  • Loon uit werk. Krijgt u elke maand hetzelfde loon, dan geeft u dit 2 keer per jaar door, in februari en augustus. Als u maandelijks een ander loon krijgt, dan geeft u dit maandelijks door
  • Inkomsten als zelfstandige, ook bijvoorbeeld geld als oppashulp
  • Giften in geld of natura, zoals een fiets of een maandelijks voedselpakket
  • Uitkering van andere instanties, zoals WW, Wajong en WAO/WIA
  • Schadevergoeding
  • Alimentatie
  • Rente
  • Vrijwilligersvergoeding

Deze inkomsten hoeft u niet door te geven:

  • Kinderbijslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslag
  • Inkomsten van uw inwonende kind tot 21 jaar

Niet alle inkomsten brengen we meteen in mindering op uw uitkering, maar u moet wel alle inkomsten doorgeven. Als u geen of onjuiste informatie doorgeeft over uw inkomsten, dan is er misschien sprake van fraude. We kunnen uw bijstandsuitkering dan verlagen of beëindigen. Geld dat u onterecht van ons heeft gekregen, moet u terugbetalen. Het kan zijn dat we u een boete geven.