Biodiversiteit: meer groen

In Enschede willen we meer biodiversiteit: meer bomen, planten, struiken en diersoorten. Biodiversiteit is nodig om Enschede aantrekkelijk, gezond en leefbaar te houden. En dat kunnen we niet alleen. Samen maken we van Enschede één groot groen park.

Wat kunt u doen

Maak uw huis, tuin of straat groener.

 • Plant een boom. Als stad willen we groeien naar 170.000 inwoners en daarbij evenveel bomen plaatsen. Dus voor iedere inwoner een boom. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Laat het weten als u bomen of boompjes plant. Doe dit via de bomenteller op Groenblauw Enschede.
 • Adopteer een boomperk. Plant gifvrije (biologische) bloemen en planten in het stukje grond rondom een boom. Kijk op de website van GroenBlauw Enschede hoe u een boomperk adopteert.
 • Maak een geveltuin. Plant bloemen en planten in de smalle strook langs de gevel, muur of schutting van uw woning.
 • Vervang stenen in uw tuin door biologische planten. Van april tot en met oktober kunt u de gewipte tegels uit uw tuin gratis laten ophalen door onze Tegelservice.
 • Help bijen, vlinders en andere insecten. Dit doet u door bloemen te zaaien en een insectenhotel te plaatsen.
 • Begin uw eigen moestuin.
 • Geef dieren een onderdak. Denk hierbij aan mussendakpannen, nestkasten voor vogels en schuilplaatsen voor egels.
 • Zorg voor minder lichtvervuiling. Dit doet u door kunstmatige lichten rond uw huis of in uw tuin uit te zetten.

Wat doet de gemeente

De gemeente werkt aan een groenere stad. En aan het herstel van de biodiversiteit in en om de stad. Door het bestaande groen te beschermen en goed te verzorgen. Denk aan: 

 • Het verwijderen van ongewenste plantensoorten
 • Onkruidbestrijding zonder chemische middelen 
 • De natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups met aaltjes en bacteriën

Daarnaast gaan we ons groen de komende jaren nog beter gebruiken (benutten). Bijvoorbeeld door: 

 • Regenwater op te vangen en zo de stad koel te houden in hete zomers. 
 • Door groen in te richten voor sport, spel en om uit te rusten.
 • We wippen zoveel mogelijk tegels en vervangen die door planten. 
 • We maken bij nieuwbouw meer ruimte voor groen en vergroenen (tijdelijk) verlaten terreinen. 
 • We onderzoeken de hoeveelheid vleermuizen, vogels, egels en andere dieren in de stad. En we leggen gericht nieuw groen aan en bouwen aan een stad met meer voedsel-, nest- en schuilplekken voor deze dieren.

We beschermen, benutten en bouwen groen in onze dagelijkse werkzaamheden. Maar we doen dit ook in projecten:

Planten- en bomenacties

Samen werken we aan een stad met meer biodiversiteit. Dat doen we door jaarlijks acties te organiseren, waarbij we inwoners helpen met het vergroenen van hun tuin of balkon. Denk aan: 

 • De bloemenzaad-, stoepgroen- en bollenactie van de Groene Loper 
 • De boomdeeldagen van Landschap Overijssel
 • De Tiny Forest winacties van het IVN   
 • De bij-vriendelijke planten- en bomenactie

Bloemenlinten

We leggen ieder jaar bloemenlinten aan voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook vogels, egels, muizen en zelfs wild profiteert hiervan. De bloemenlinten maaien we minimaal 1x per jaar. Soms vaker. Dat ligt aan de situatie. Op de maaikaart is te zien waar bloemenlinten zijn ingezaaid.

Groene schoolpleinen

Samen met de provincie Overijssel willen we alle schoolpleinen groener maken.  Voor de geestelijke, lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen is groen namelijk heel belangrijk. Daarom willen we kinderen meer laten spelen en leren in het groen. Dat kan heel goed op het schoolplein. Meer informatie hierover en over subsidies vindt u op de website Natuur voor Elkaar.

Meer informatie