Biodiversiteit: meer groen

In Enschede willen we meer biodiversiteit: meer plantensoorten, meer diersoorten, meer groen. Een groenere stad is nodig om hier ook in de toekomst op een prettige manier te kunnen leven.

Wat doet de gemeente

De gemeente draagt op allerlei manieren bij aan een groenere stad.

Bloemenlinten

We leggen bloemenlinten aan voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook vogels en kleine zoogdieren zoals egels en muizen profiteren hiervan. We willen de bloemenlinten steeds verder uitbreiden. Bij het maaien is niet te voorkomen dat ook bloeiende bloemen worden gemaaid. Dat is voor het beeld misschien minder mooi, maar voor de bloemen zelf niet erg. De meerjarige bloemen groeien vanzelf weer uit.

Groene schoolpleinen

Samen met de provincie Overijssel willen we alle schoolpleinen groener maken. Het gaat dan niet alleen om het aanleggen van een stukje gras. Een groen schoolplein is een plek voor spelen in de natuur en het ontdekken van insecten, vogels en planten.

Slimme aanplant en bestrijding

 • Bij de aanplant van nieuwe bomen en groen zorgen we voor variatie met veel inheemse soorten. Ongewenste plantensoorten (planten die van nature niet in Nederland voorkomen) verwijderen we zoveel mogelijk.
 • Bij onkruidbestrijding gebruiken we geen chemische middelen zoals glyfosaat.
 • De eikenprocessierups bestrijden we op een biologische manier.

Wat kunt u doen

Maak uw huis, tuin of straat groener.

 • Plant een boom. Als stad willen we groeien naar 170.000 inwoners en daarbij evenveel bomen plaatsen. Dus voor iedere inwoner een boom. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Laat het weten als u bomen of boompjes heeft geplant of nog gaat planten. Doe dit via het formulier bij de bomenteller op Groenblauwenschede.nl.
 • Adopteer een boomperk. Plant bloemen en planten in het stukje grond rondom een boom.
 • Maak een geveltuin. Plant bloemen en planten in de smalle strook langs de gevel, muur of schutting van uw woning.
 • Vervang stenen in uw tuin door planten.
 • Help de bijen een handje, door bloemen te zaaien of een insectenhotel te plaatsen.
 • Begin uw eigen moestuin.
 • Geef dieren een onderdak. Denk hierbij aan mussendakpannen, nestkasten voor vogels of schuilplaatsen voor egels.
 • Beperk lichtvervuiling door kunstmatige lichten rond uw huis of in uw tuin uit te zetten.

Meer tips en ideeën vindt u op:

Meer informatie