Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Enschede bloeit op

Een bloeiende stad is een duurzame stad. Om in de toekomst een goed leefklimaat te hebben is ook de aanwezigheid van voldoende en verschillende planten en dieren van belang. Enschede werkt daarom aan de biodiversiteit. Om te beginnen met bloemenlinten voor bijen. 

Biodiversiteit daden