Bodemsanering

Vervuiling van de bodem (bodemverontreiniging) kunt u op 2 manieren melden. Via de Wet bodembescherming (Wbb) en via een melding Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding).

Wet bodembescherming (Wbb)

Hoe u een melding via de Wbb doet, wordt uitgelegd in de Meldingenprocedure bodemverontreinigingen en/of bodemsanering. Een Wbb-melding doet u bij de gemeente:

U krijgt binnen 8 weken bericht. Bij akkoord ontvangt u van ons een brief, waarin onder andere staat:

  • Hoe u de start van de sanering meldt
  • Mogelijke extra voorwaarden voor het uitvoeren van de bodemsanering

Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding)

Een BUS-melding doet u met Meldingsformulieren voor Besluit uniforme saneringen (Rijksoverheid.nl)externe-link-icoon. Een BUS-melding stuurt u naar Omgevingsdienst Twente:

De voorwaarden waaronder u saneert zijn vastgelegd in de wet. U ontvangt van de Omgevingsdienst Twente binnen 5 weken een brief. Daarin staat onder andere:

  • Hoe u de start van de sanering meldt
  • Mogelijke extra voorwaarden voor het uitvoeren van de bodemsanering

Meer informatie