Boete voor onjuiste persoonsgegevens

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld uw geboortedatum en waar u woont. De gemeente kan u een boete geven als u expres foute informatie doorgeeft. Of als u informatie niet doorgeeft. Dit noemen we een bestuurlijke boete.

Door onjuiste informatie in de BRP kunnen de gemeente en andere organisaties zoals pensioenfondsen en de Belastingdienst hun werk niet goed doen. U kunt een boete krijgen als u:

  • Uw verhuizing niet doorgeeft
  • Niet meewerkt aan een adresonderzoek
  • Iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont en niet gaat wonen

Een boete is maximaal € 325. Een compleet overzicht van overtredingen waarvoor u een boete kunt krijgen, staat in de Beleidsregel bestuurlijke boete BRPexterne-link-icoon.

Meer informatie