Boete voor onjuiste persoonsgegevens

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld uw geboortedatum en waar u woont. De gemeente kan u een boete geven als u expres foute informatie doorgeeft. Of als u informatie niet doorgeeft.

Door onjuiste informatie in de BRP kunnen de gemeente en andere organisaties zoals pensioenfondsen en de Belastingdienst hun werk niet goed doen. U kunt een boete krijgen als u:

  • Uw verhuizing niet doorgeeft
  • Niet meewerkt aan een adresonderzoek
  • Iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont en niet gaat wonen

Een boete is maximaal € 325. Een compleet overzicht van overtredingen waarvoor u een boete kunt krijgen, staat in de Beleidsregel bestuurlijke boete BRP.

Meer informatie