Boom kappen

Als u een boom wilt kappen, moet u dit in sommige gevallen melden bij de gemeente of een vergunning aanvragen. Met bomen bedoelen we ook houtopstanden, zoals houtwallen, houtsingels, hakhout en bos.

Bomen behouden

In Enschede proberen we bomen zoveel mogelijk te behouden. Ga daarom na of het echt nodig is om een boom te kappen. Zie Bomen behouden.

Boom kappen: schema en kaart controleren

Gaat u toch een boom kappen, controleer dan in een schema of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Schema controleren

Het schema vindt u in de Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschedeexterne-link-icoon. Ga naar Artikel 6.14 Kapverbod en loop het schema door.

Kaart controleren

Controleer ook de kaart beschermwaardige bomen:

  1. Open de kaart.
  2. U kunt op 2 manieren zoeken: voer links bovenin een adres in of zoom in of uit met het plus- of minteken.
  3. Op de kaart ziet u de beschermwaardige bomen en de beschermwaardige boomgebieden.
  4. Op de kaart staat ook aangegeven wat de grens is van binnen/buiten de bebouwde kom. Let op: deze grens is vastgesteld op basis van de Wet Natuurbescherming, niet op de gewone grens van de bebouwde kom.

Verplicht herplanten

Voor elke boom die weg moet, willen we in Enschede ook minimaal een boom terug. Als onderdeel van de vergunning leggen wij u daarom vaak een verplichting op om te herplanten. In uw vergunning staan de voorwaarden voor deze herplant. Bomen die u verplicht heeft moeten herplanten, zijn beschermwaardige bomen. Deze mag u dus niet verwijderen zonder vergunning.

Vergunning aanvragen of melding doen

De kapvergunning heet nu eigenlijk omgevingsvergunning, met als activiteit het vellen van een houtopstand. Voor het gemak hebben we het hieronder toch over kapvergunning en kapmelding.

Vraag een vergunning aan of doe een melding.

Bent u ondernemer en moet u een melding doen:

Let op: een melding moet u minimaal 15 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden doen.

Kosten

  • 1 boom: € 165,10
  • 2 tot en met 5 bomen en/of houtwal: € 314,85
  • 6 tot en met 10 bomen: € 576,85
  • Bij 11 of meer bomen: € 837,85

Meer informatie