Brandveilig gebruik gebouwen

Als er veel mensen in uw gebouw zijn of als u kamers verhuurt, moet u een melding brandveilig gebruik doen. Bij situaties met een hoger risico moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Check in het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Kies voor Bouwwerk brandveilig gebruiken. Doe na de check een melding of vraag de vergunning aan.

Wat moet u weten

  • Om een bouwwerk brandveilig te kunnen gebruiken, moet u aan enkele eisen voldoen. Die eisen dragen bij aan het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.
  • Een melding brandveilig gebruik is verplicht voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn en bij kamerverhuur.
  • Voor risicovolle vormen van gebruik is een vergunning nodig. Zoals een hotel, ziekenhuis, gevangenis, basisschool, kinderdagverblijf, dagverblijf voor gehandicapte mensen en nachtverblijf voor verzorging.