Buitenunit voor airco of warmtepomp plaatsen

Bij het plaatsen van een airco, warmtepomp of vergelijkbare installatie moet u op een aantal dingen letten. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet u weten

 • U mag de buitenunit alleen plaatsen op of boven uw eigen terrein.
 • Wij adviseren u de plaatsing met uw buren te bespreken. Plaats de buitenunit zo ver mogelijk bij een andere woning vandaan.
 • Woont u in een huurwoning, dan heeft u toestemming van de verhuurder nodig.
 • Controleer of de muur of het dak stevig genoeg is om de buitenunit te kunnen dragen.
 • Wanneer een buitenunit niet past in de omgeving, kunnen we u verzoeken dit aan te passen. Kies daarom voor een buitenunit die zo min mogelijk opvalt. Dit kan door de buitenunit en de leidingen dezelfde kleur te geven als de muur of het dak. En door leidingen zo min mogelijk over buitenmuren te laten lopen.
 • Controleer of u een vergunning nodig heeft.

Geluid

 • De buitenunit mag niet meer dan 40 decibel aan geluid maken op de erfgrens met een ander perceel wanneer daar een woning staat. Binnen in de woning van uw buren mag het geluid maximaal 30 decibel zijn.
 • In een andere woning op hetzelfde perceel (bijvoorbeeld bij een appartementengebouw) mag het geluid maximaal 30 decibel zijn. Bij een openstaande deur of een openstaand raam van de andere woning(en) op het zelfde perceel mag het geluid buiten maximaal 40 decibel zijn.
 • Let op, deze voorwaarden gelden voor alle buitenunits samen. Plaatst u 2 buitenunits, dan mogen die dus samen niet meer dan 40 decibel aan geluid maken.
 • Een geluid van 30 decibel en 40 decibel is nog steeds duidelijk hoorbaar. Een lager geluidsniveau voor uzelf en uw woonomgeving is wenselijk. Ook kunt u een suskast of trillingsdempers aanbrengen om het geluid verder te dempen. 
 • Bij het plaatsen van een buitenunit bij een bedrijf moet het geluid van de unit(s) opgeteld worden bij het geluid van alle installaties en activiteiten van het bedrijf. Dit geluid samen moet voldoen aan wettelijke normen.

Wel of geen vergunning

Overleg met de gemeente of een vergunning nodig is in de volgende situaties:

 • Het gebouw is een monument
 • Er rust voorbescherming op het gebouw (het gebouw wordt misschien een monument)
 • Het gebouw ligt in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Geen vergunning nodig

In onderstaande situaties heeft u geen vergunning nodig.

Plaatsen van buitenunit op de grond

 • U plaatst de buitenunit op de grond. 
 • De buitenunit is maximaal 1 meter hoog is en heeft een oppervlakte van niet meer dan 2 m2. 
 • De unit staat zo dicht mogelijk bij de gevel op eigen grond. De grond moet ook ingericht zijn om te worden gebruikt voor het gebouw. Het is erf bij het gebouw en bijvoorbeeld geen weiland of groenvoorziening.

Plaatsen van buitenunit aan de gevel

 • De buitenunit past binnen het omgevingsplan. Controleer dit op Regels op de kaartexterne-link-icoon. Kijk daar in het omgevingsplan en de bestemmingsplannen.
 • De buitenunit is maximaal 1 m2 en steekt samen met alle onderdelen maximaal 50 centimeter uit. Een buitenunit op een balkon moet ook tegen de gevel staan en mag maximaal 50 centimeter uitsteken.
 • Aan een gevel die zichtbaar is vanaf openbaar gebied mag u slechts 1 buitenunit plaatsen zonder vergunning. U mag een extra buitenunit plaatsen op een balkon tegen de gevel als deze unit niet zichtbaar is vanaf openbaar gebied.
 • Bij gevels aan de straatkant mogen de leidingen niet over de buitenmuur lopen.
 • Er is geen aanpassing aan de draagconstructie van de gevel nodig om de buitenunit te kunnen dragen.

Plaatsen van buitenunit op een dak

 • De buitenunit past binnen het omgevingsplan. Controleer dit op Regels op de kaartexterne-link-icoon. Kijk daar in het omgevingsplan en de bestemmingsplannen.
 • De buitenunit is maximaal 1 m2 en steekt samen met alle onderdelen maximaal 50 centimeter uit boven het dak.
 • Plaatsen van de buitenunit mag alleen op een plat dak, minimaal 1 meter vanaf de dakrand. 
 • U mag maximaal 2 buitenunits op het dak plaatsen zonder vergunning.
 • Er is geen aanpassing aan de draagconstructie van het dak nodig om de buitenunit te kunnen dragen.

Wel vergunning nodig

Als uw buitenunit niet voldoet aan bovenstaande regels, vraagt u een omgevingsvergunning aan. Dit doet u via Aanvraag of melding indienenexterne-link-icoon.

Contact

Bel met 053 – 481 71 00 als u een afspraak wilt maken voor informatie of overleg.