Cromhoff

De gemeente gaat het gebied Cromhoff helemaal opnieuw inrichten. Het is een uniek gebied vol geschiedenis en groen.

Over Cromhoff

Cromhoff is een gebied van bijna 23 hectare, tussen de Getfertsingel, Zuiderval, wethouder Beversstraat en burgemeester Van Veenlaan. Langs de randen van het gebied staan mooie historische panden. Middenin ligt een bijzonder, groot bos. Er leven veel bijzondere dieren in het bos.

Wat er gaat gebeuren

  • De gemeente maakte de Ontwikkelvisie Cromhoff, Back to Basic, samen met samen met BPD en Koopmans. Deze ontwikkelvisie laat zien wat er met het gebied gaat gebeuren. Dat gaat over een erg lange periode van meer dan 10 jaar. De ontwikkelvisie geeft de richting en de kaders aan. Daarmee staat nog niet alles vast.
  • De komende tijd zijn er tijdelijke activiteiten en evenementen. Zo krijgt het nieuwe Cromhoff al een beetje vorm.
  • In 2022 en 2023 werkt de gemeente aan het bestemmingsplan en de vergunningen.
  • Rond 2023 starten we met de verkoop en voorbereidingen voor het bouwen van woningen.
  • In de jaren daarna gaat de ontwikkeling door.

De plannen voor Cromhoff

In de Ontwikkelvisie Cromhoff, Back to Basic staat dat Cromhoff een prachtig stadsdeel wordt.

  • Er komen in totaal 400 tot 500 extra woningen. Dit gebeurt in verschillende fases.
  • Er komen voorzieningen voor onderwijs, cultuur en ontspanning.
  • Het wordt een plek met veel reuring (bedrijvigheid) en een heel eigen karakter.
  • Er komt meer groen en water. Het bos blijft en wordt voor een deel omgevormd tot een nat landschap. Zo helpt het tegen de gevolgen van klimaatverandering.
  • De oude Janninkhallen, de drukpershal en het kantoorpand van Tubantia blijven bestaan. Hier komen woningen en kunnen bijvoorbeeld startende bedrijfjes en kunstenaars werken.

Lees alle plannen in de Ontwikkelvisie Cromhoff