Datalekken

Binnen de gemeente Enschede doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Helaas gebeurt dat soms toch.

Wanneer een onbevoegde toegang krijgt tot iemands persoonsgegevens, noemen we dat een datalek. De oorzaak van een datalek kan zowel van binnen als buiten de gemeente komen. Bijvoorbeeld:

  • Een medewerker van de gemeente stuurt een brief, met daarin persoonsgegevens, naar het verkeerde adres
  • Een medewerker van de gemeente Enschede verliest een laptop of telefoon met daarop (niet versleutelde) persoonsgegevens
  • Hackers hebben zich, ondanks onze beschermingsmaatregelen, toegang verschaft tot de systemen van de gemeente Enschede en hebben hierdoor toegang tot persoonsgegevens

Als er een datalek is, dan nemen wij zo snel mogelijk maatregelen om het datalek te dichten. En eventuele schade te voorkomen. Soms is er sprake van een grote inbreuk op de bescherming van uw persoonsgegevens, waardoor u schade kunt lijden. In dat geval nemen wij contact met u op. En dan melden wij het datalek ook bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Als u zelf een datalek ontdekt

Het is mogelijk dat u zelf een datalek ontdekt. Bijvoorbeeld wanneer u een brief ontvangt die niet voor u bestemd is. Dit horen wij graag van u. U kunt dan een melding doen van een datalek. Deze meldingen helpen ons om onze processen te verbeteren. Ook andere onregelmatigheden over privacy kunt u melden.