Denk mee over het verkeer in Noordwest-Enschede

Noordwest-Enschede is druk qua verkeer, met name de wijken Bolhaar en Walhof-Roessingh. Dit komt door woon-werkverkeer en door bijvoorbeeld de aanwezigheid van het Roessingh, de Universiteit en het stedelijk lyceum, die veel bezoekers trekken. Het is met name in de spits erg druk. Dit leidt tot vertraging. Hierdoor nemen automobilisten vaak een route door woonwijken, wat tot overlast en onveilige situaties kan leiden. 

De gemeente merkt dat om de problemen op te lossen drempels of het aanleggen van nieuwe wegen niet voldoende zijn.  Daarom wil de gemeente samen met inwoners de problemen in kaart brengen en oplossingen bedenken. 

De situatie op dit moment

In februari en maart hebben wij meer dan 250 reacties ontvangen via de digitale kaart. Ook hebben wij gesproken met specifieke doelgroepen in de wijk, zoals de sportverenigingen en werkgevers. Op de afbeelding onderin deze pagina ziet u een samenvatting van de opmerkingen. Hierin is vooral gekeken naar de opmerkingen in de wijken zelf en de kruispunten met de Deurningerstraat en Hengelosestraat. 

Alle opmerkingen staan in de interactieve kaart.

Oplossingsrichtingen

De gemeente heeft naar aanleiding van de reacties gesproken met inwoners. Samen hebben de gemeente en de aanwezige inwoners een aantal oplossingsrichten bedacht. 

Bekijk de oplossingsrichtingen.

Als u opmerkingen of aanvullingen heeft op de oplossingsrichtingen kan u die mailen naar: sandra.freijters@rhdhv.com.

Planning en vervolg

 • Mei 2022: de gemeente doet een kentekenonderzoek. Hiermee onderzoekt de gemeente hoe groot het aandeel doorgaand verkeer is in de wijk. Tegelijk worden de effecten van de oplossingsrichtingen onderzocht
 • Juni 2022: aan de hand van de effecten worden verzamelingen van oplossingen gepresenteerd. Deze worden via deze webpagina en in een gezamenlijk overleg met alle doelgroepen gedeeld. Dit zal een laatste moment zijn om te reageren op de mogelijke oplossingen
 • Op basis van de reacties en de effecten presenteert de gemeente een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit nemen. De precieze maand waarin de resultaten gepresenteerd worden volgt

Waarom deze aanpak

In 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Hierin is afgesproken dat de verkeerssituatie in de wijken Bolhaar en Walhof-Roessingh verbeterd moet worden. 

Samenvatting van opmerkingen

Op de afbeelding staat een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen. De samenvatting staat onder de afbeelding uitgeschreven.

Horstlindelaan

 • Er wordt te hard gereden op de Horstlindelaan
 • Het is erg druk op de Horstlindelaan

Doctor Zamenhoflaan

 • Er wordt te hard gereden op de Doctor Zamenhoflaan
 • Er is een tekort aan parkeerplaatsen bij Emos
 • De toegang tot het Maatmanpad is onduidelijk

Chopinlaan

 • Er is een tekort aan oplaadpunten voor electrische auto’s

Schubertlaan

 • Het kruispunt met de Mozartlaan is onoverzichtelijk
 • De speeltuin sluit niet aan op de behoeftes van de bewoners
 • Het kruispunt met de Deurningerstraat is onoverzichtelijk

Viermarkenweg

 • (Vracht-) auto verkeer zorgt voor gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers

Beethovenlaan

 • De inrichting is gevoelsmatig voor 50 km/h in plaats van 30 km/h

Mozartlaan

 • De inrichting van de Mozartlaan is gevaarlijk voor fietsers
 • Het kruispunt met de Pierenkampweg is onduidelijk
 • Het kruispunt met de Kottendijk en de Roessinghsbleekweg is gevaarlijk

Maatmanpad

 • Het Maatmanpad is slecht onderhouden
 • Het Maatmanpad is slecht verlicht
 • Het vervolg van het Maatmanpad richting het centrum is niet duidelijk

Maatmanweg

 • De Maatmanweg is slecht verlicht
 • Er is een tekort aan parkeerplekken aan de Maatmanweg

Deurningerstraat

 • Het kruispunt met de Pierenkampweg is gevaarlijk
 • Het kruispunt met de Lyceumlaan is gevaarlijk

Lyceumlaan

 • De inrichting van de Lyceumlaan is te krap voor de grote verkeersstromen

Kottendijk

 • De drempels in de Kottendijk zijn ontzettend hoog

 Minister Kuyperplein

 • Het is onveilig op het Minister Kuyperplein omdat aan beide zijdes van het plein in beide richtingen gereden mag worden

Walhofstraat

 • De Walhofstraat is onveilig voor fietsers

G.J. Van Heekpark

 • Er is overlast door scooters in het G.J. van Heekpark

Roessinghsbleekweg

 • De huidige inrichting met de versmallingen zorgt voor gevaarlijke situaties op de Roessingsbleekweg
 • Er is slechte doorstroming op de Roessinghsbleekweg
 • Nabij het kruispunt met de Hengelosestraat is er een onoverzichtelijke situatie bij de uitrit van de Van Lochemstate