Energievisie

In Enschede stappen we steeds meer over van fossiele brandstoffen (aardgas, steenkool) naar duurzame energie (zonne-energie, windenergie). We maken ons sterk voor maatregelen die de opwarming van de aarde beperken. Ons doel is om het aandeel duurzame energie tot 2030 met minimaal 8 procent te verhogen. In de Energievisie staat wat daarvoor moet gebeuren.

Wat staat er in de Energievisie

In de Energievisie staat:

  • Hoe de gemeente energie wil besparen
  • Hoe we overschakelen van fossiele naar duurzame bronnen van energie
  • Hoe we koolstofdioxide in de bodem en gewassen kunnen opslaan
  • Keuzes die we maken bij het opwekken van zonne- en windenergie

In de bijlagen staan:

  • Beleidsregels voor zonne-energie
  • Beleidsregels voor kleine windmolens tot 35 meter

De gemeenteraad heeft de energievisie op 21 december 2021 vastgesteld. Dat is dus ook de peildatum voor de beoogde verhoging met 8 procent in 2030. De regels voor grote windmolens (tot 230 meter) zijn nog niet bepaald. De gemeenteraad wil wachten op de uitkomsten van onderzoeken over gezondheidseffecten en milieueffecten.