Energievisie

Enschede wil een aantrekkelijke en leefbare gemeente zijn voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Nu en in de toekomst. Daarom maken we ons sterk voor maatregelen die de opwarming van de aarde beperken. Hiervoor stappen we over van fossiele brandstoffen (aardgas, steenkool) naar duurzame energie (zonenergie, windenergie). Ons doel is het aandeel duurzame energie tot 2030 met minimaal 8% te verhogen. In de Energievisie staat wat daarvoor tot 2030 moet gebeuren.

Wat staat in de Energievisie

  • Hoe de gemeente energie wil besparen
  • Hoe we overschakelen van fossiele naar duurzame bronnen van energie
  • Hoe we koolstofdioxide in de bodem en gewassen kunnen opslaan
  • De keuzes die we maken bij het opwekken van zonne- en windenergie
  • De beleidsregels voor zonne-energie (bijlage 1)
  • De beleidsregels voor kleine windmolens tot 35 meter (bijlage 2)

Bekijk de Energievisie

De gemeenteraad heeft de energievisie op 21 december 2021 vastgesteld. De regels voor grote windmolens (tot 230 meter) worden op een later moment vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten eerst de uitkomsten van onderzoeken over gezondheidseffecten en milieueffecten af te wachten. 

Bijlagen

Meer informatie

U kunt contact opnemen met dhr. Van ’t Erve via e-mail: e.vt.erve@enschede.nl. Vermeld uw naam, telefoonnummer en geef aan dat het om de Energievisie gaat.