Enschede ontmoet

Afgelopen jaar bent u in Enschede komen wonen. Van harte welkom!

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Enschede willen u graag ontmoeten. 

U heeft daarom een uitnodiging gekregen voor de bijeenkomst “Enschede Ontmoet” op zaterdag 8 juli om 10 uur in het Stadhuis aan de Langestraat 24.

Wij willen graag weten of u komt en vragen u het aanmeldformulier in te vullen.

Enschede Ontmoet (in English)

Last year you came to live in Enschede. A warm welcome!

The City Council and the College of Mayor and Aldermen of Enschede would like to meet you. 

You have therefore received an invitation to the meeting "Enschede Ontmoet" on Saturday, July 8 at 10 a.m. in the City Hall at Langestraat 24. You can read the invitation letter in English.

We would like to know if you are coming and ask you to fill out the registration form.
 

Aanmeldformulier Enschede Ontmoet