Eschmarkerveld – nieuwe woonwijk

Eschmarkerveld wordt een nieuwe woonwijk tussen Enschede en Glanerbrug, in een mooie omgeving met veel natuur en water. De wijk ligt dichtbij het buitengebied en heeft een eigen treinstation. Toch is het maar 3,5 kilometer naar de binnenstad en 2,5 kilometer tot de grens met Duitsland.

Plannen Eschmarkerveld

Het is de bedoeling dat iedereen zich thuis voelt in Eschmarkerveld. Er komen woningen voor kopers en huurders, jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden en mensen met een zorgvraag.

Er komen vooral laagbouwwoningen, maar ook appartementen. Er zijn kavels te koop voor 2-onder-1-kap-woningen en vrijstaande huizen. En er komen rijtjeshuizen en 2-onder-1-kap-woningen in de sociale- en middenhuur. Natuurlijk worden er ook koopwoningen gebouwd, van een rijtjeshuis tot vrijstaande woning. Ook biedt de gemeente ruimte voor een aantal bijzondere woningen zoals ecowoningen, zorgwoningen en een seniorenhof. Kortom: het wordt een diverse en gemengde wijk.

De gemeente streeft naar zoveel mogelijk betaalbare woningen. Onder andere door afspraken te maken met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Hoe komt Eschmarkerveld eruit te zien

Er komen 3 woonbuurten. Iedere buurt krijgt zijn eigen sfeer en karakter. De gemeente houdt rekening met de bestaande bebouwing in het gebied en zorgt dat deze goed in de plannen past. 

Het Stedenbouwkundig Masterplan voor Eschmarkerveld laat onder andere 750 woningen toe in drie woonbuurten. Iedere buurt krijgt zijn eigen sfeer, karakter en verschillende type woningen. We vinden het belangrijk om de aanwezige kwaliteiten in het gebied te houden. Zoals het groen, het wegenpatroon, de ondergrond en de waterhuishouding. Daarom stond dit centraal toen we het plan maakten. De bestaande natuur houden we zoals het is en breiden we uit. Ook wordt het regenwater opgeslagen. Hierdoor kan het opnieuw gebruikt worden. Op die manier voorkomen we waterverspilling en wateroverlast. Bekijk het Masterplanboek.

Plattegrond van Eschmarkerveld

Planning

  • Eind 2023 tot begin 2024: Het Stedenbouwkundig Masterplan is klaar. Daarna heeft de gemeente dit omgezet in het ontwerpbestemmingsplan Eschmarkerveld 2023. Daarin staan de uitleg, de regels en hoe het eruit komt te zien (inclusief onderzoeken). Dit bestemmingsplan laat onder andere 750 woningen toe. Het college van B&W heeft akkoord gegeven om het ontwerpbestemmingsplan vanaf 18 oktober voor 6 weken ter inzage te leggen. Ons doel is om het bestemmingsplan in het begin van 2024 vast te laten stellen. Het Stedenbouwkundig Masterplan voegen we als uitleg toe aan het bestemmingsplan. Bekijk het bestemmingsplan.
  • Eind 2023 tot medio 2024: De gemeente bereidt het uitgeven van de grond alvast voor. Na een vastgesteld (onherroepelijk) bestemmingsplan, kunnen we dan per deelplan gronden uitgeven via onder andere tenders of kaveluitgifte. 
  • Medio tot eind 2024: Nadat het bestemmingsplan vastgesteld is, starten we ook met de voorbereidingen voor het bouwen. Ook kunnen particulieren, corporaties en projectontwikkelaars dan per deelplan een vergunning aanvragen.
  • Begin 2025: We starten met het bouwen van de 1e woningen.

In de jaren daarna komen er steeds meer woningen bij. Dit gebeurt in fases. Zo kunnen we de latere plannen nog aanpassen aan de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Wat is er al gebeurd

  • Vastgesteld koersdocument: De gemeente heeft het koersdocument Eschmarkerveld opgesteld en laten vaststellen door de gemeenteraad. Het koersdocument geeft de visie aan waar de gemeente wil bouwen en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. Bekijk het Koersdocument Eschmarkeveld
  • Subsidie Woningbouwimpuls: De gemeente heeft de subsidie Woningbouwimpuls van het Rijk gekregen. Dit helpt ons om veel betaalbare woningen te bouwen zonder natuur- en watergebied op te offeren. We hebben ingezet op een hoger aantal woningen dan de 500 tot 600 woningen uit het koersdocument. Dit hebben we gedaan om te onderzoeken of er meer woningen gebouwd kunnen worden. De gemeente moet nog beslissen of deze extra woningen gebouwd gaan worden. Omdat we maar één keer subsidie kunnen aanvragen, hebben we hoger ingezet, zodat er in ieder geval ruimte is om meer te bouwen.
  • Informatie en communicatie: We hebben en gaan dit jaar buurtbewoners, aangrenzende partijen of andere belanghebbenden informeren over het bestemmingsplan. 
  • Stedenbouwkundig Masterplan: Het Stedenbouwkundig Masterplan is opgesteld. Bekijk het Masterplanboek.

Contact

Op deze pagina staat de laatste informatie. Er is op dit moment geen belangstellendenlijst voor mogelijke kopers, omdat we nog in een te vroeg stadium zitten. Als u andere vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar  eschmarkerveld@enschede.nl

Heeft u interesse in dit gebied als (niet) commerciële partij? Dan kunt u via hetzelfde e-mailadres uw contactgegevens aan ons doorgeven. Wanneer wij starten met de tenders, zullen wij u op de hoogte brengen.