Eschmarkerveld – nieuwe woonwijk

Eschmarkerveld wordt een nieuwe woonwijk tussen Enschede en Glanerbrug, in een mooie omgeving met veel natuur en water. De wijk ligt dichtbij het buitengebied en heeft een eigen treinstation. Toch is het maar 3,5 kilometer naar de binnenstad en 2,5 kilometer tot de grens met Duitsland.

Plannen Eschmarkerveld

Het is de bedoeling dat iedereen zich thuis voelt in Eschmarkerveld. Er komen woningen voor kopers en huurders, jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden en mensen met een zorgvraag.

Er komen vooral laagbouwwoningen, maar ook appartementen. Er komen kavels te koop voor 2-onder-1-kap-woningen en vrijstaande huizen. En er komen rijtjeshuizen en 2-onder-1-kap-woningen in de sociale- en middenhuur. Natuurlijk worden er ook koopwoningen gebouwd, van een rijtjeshuis tot vrijstaande woning. Ook biedt de gemeente ruimte voor een aantal bijzondere woningen zoals ecowoningen, zorgwoningen en een seniorenhof. Kortom: het wordt een diverse en gemengde wijk.

De gemeente streeft naar zoveel mogelijk betaalbare woningen. Onder andere door afspraken te maken met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Hoe komt Eschmarkerveld eruit te zien

Er komen 3 woonbuurten. Iedere buurt krijgt zijn eigen sfeer en karakter. De gemeente houdt rekening met de bestaande bebouwing in het gebied en zorgt dat deze goed in de plannen past. 

Het Stedenbouwkundig Masterplan voor Eschmarkerveld laat onder andere 800 woningen toe in drie woonbuurten. Iedere buurt krijgt zijn eigen sfeer, karakter en verschillende type woningen. We vinden het belangrijk om de aanwezige kwaliteiten in het gebied te houden. Zoals het groen, het wegenpatroon, de ondergrond en de waterhuishouding. Daarom stond dit centraal toen we het plan maakten. De bestaande natuur houden we zoals het is en breiden we uit. Ook wordt het regenwater opgeslagen. Hierdoor kan het opnieuw gebruikt worden. Op die manier voorkomen we waterverspilling en wateroverlast. Bekijk het Masterplanboekexterne-link-icoon.

Plattegrond van Eschmarkerveld

Planning

  • Eind 2023 tot medio 2024: Het Stedenbouwkundig Masterplan is klaar. Daarna heeft de gemeente dit omgezet in het Omgevingsplan Enschede, onderdeel ontwerpbestemmingsplan Eschmarkerveld 2023. Daarin staan de uitleg, de regels en hoe het eruit komt te zien (inclusief onderzoeken). Dit laat onder andere 750 woningen toe. De 50 woningen dicht bij Dolphia vallen buiten dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd in de Stadsdeelcommissie Oost van 11 juni 2024. Daarna wordt het ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De stukken hiervan kunt u inzien in de agenda van de Stadsdeelcommissie Oostexterne-link-icoon. Het Stedenbouwkundig Masterplan voegen we als uitleg toe aan het Omgevingsplan, onderdeel bestemmingsplan Eschmarkerveld. Bekijk het Omgevingsplan, onderdeel bestemmingsplanexterne-link-icoon.
  • Eind 2024 tot begin 2025: De gemeente bereidt het uitgeven van de grond alvast voor. Na een vastgesteld (onherroepelijk) Omgevingsplan, onderdeel bestemmingsplan Eschmarkerveld 2023, kunnen we dan per deelplan gronden uitgeven via onder andere tenders of kaveluitgifte. 
  • Begin tot medio 2025: Nadat het Omgevingsplan, onderdeel bestemmingsplan Eschmarkerveld, vastgesteld is, starten we ook met de voorbereidingen voor het bouwen. Ook kunnen particulieren, corporaties en projectontwikkelaars dan per deelplan een vergunning aanvragen.
  • Medio tot eind 2025: We starten met het bouwen van de 1e woningen.

In de jaren daarna komen er steeds meer woningen bij. Dit gebeurt in fases. Zo kunnen we de latere plannen nog aanpassen aan de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Wat is er al gebeurd

  • Vastgesteld koersdocument: De gemeente heeft het koersdocument Eschmarkerveld opgesteld en laten vaststellen door de gemeenteraad. Het koersdocument geeft de visie aan waar de gemeente wil bouwen en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. Bekijk het Koersdocument Eschmarkeveldexterne-link-icoon
  • Subsidie Woningbouwimpuls: De gemeente heeft de subsidie Woningbouwimpuls van het Rijk gekregen. Dit helpt ons om veel betaalbare woningen te bouwen zonder natuur- en watergebied op te offeren. 
  • Informatie en communicatie: We hebben in 2023 buurtbewoners, aangrenzende partijen of andere belanghebbenden geïnformeerd over het bestemmingsplan. Ook in 2024 informeren en communiceren we over dit project.
  • Stedenbouwkundig Masterplan: Het Stedenbouwkundig Masterplan is opgesteld. Bekijk het Masterplanboekexterne-link-icoon.

Contact

Op deze pagina staat de laatste informatie. Er is op dit moment geen belangstellendenlijst voor mogelijke kopers, omdat we nog in een te vroeg stadium zitten. Als u andere vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar  eschmarkerveld@enschede.nl

Heeft u als (niet) commerciële partij interesse in dit gebied, dan kunt u via hetzelfde e-mailadres uw contactgegevens aan ons doorgeven. Wanneer wij starten met de tenders, zullen wij u op de hoogte brengen.