Eschmarkerveld – nieuwe woonwijk

Eschmarkerveld wordt een nieuwe woonwijk tussen Enschede en Glanerbrug, in een mooie omgeving met veel natuur en water. De wijk ligt dichtbij het buitengebied en heeft een eigen treinstation. Toch is het maar 3,5 kilometer naar de binnenstad en 2,5 kilometer tot de grens met Duisland. Rond 2024 start de bouw. In de jaren daarna komen er steeds meer woningen bij.

Plannen Eschmarkerveld

Het is de bedoeling dat iedereen zich thuis voelt in Eschmarkerveld. Er komen woningen voor kopers en huurders, jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden en mensen met een zorgvraag.

Er komen vooral laagbouw woningen, maar ook appartementen. Er zijn kavels te koop voor 2-onder-1-kap en vrijstaande huizen. En er komen rijtjeshuizen en 2-onder-1-kap woningen in de sociale- en middenhuur. Natuurlijk worden er ook koopwoningen gebouwd, van rijtjeshuis tot vrijstaande woning. Ook biedt de gemeente ruimte voor een aantal bijzondere woningen zoals ecowoningen, zorgwoningen en een seniorenhof. Kortom: het wordt een diverse en gemengde wijk.

De gemeente streeft naar zoveel mogelijk betaalbare woningen. Onder andere door afspraken te maken met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Hoe komt Eschmarkerveld eruit te zien

Er komen 3 woonbuurten. Iedere buurt krijgt zijn eigen sfeer en karakter. De gemeente houdt rekening met de woningen en boerderijen die nu al in het gebied liggen. De gemeente zorgt dat ze goed in de plannen passen.

De bestaande natuur wordt behouden en uitgebreid. Regenwater wordt opgeslagen. Hierdoor kan het opnieuw gebruikt worden. Op die manier wordt waterverspilling tegengegaan en wateroverlast voorkomen.

Planning

  • 2022: afronding Stedenbouwkundig Masterplan. In dit plan legt de gemeente de plekken vast voor verkeer, natuur en water. Daarmee kan de gemeente de beste plekken voor woningen bepalen.
  • 2023:  de gemeente maakt het bestemmingsplan en bereid de uitgifte van de grond voor. Daarna kunnen particulieren, corporaties en projectontwikkelaars een vergunning aanvragen per deelplan.  Nadat het bestemmingsplan definitief is, wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden, zodat er gebouwd kan worden.
  • Rond 2024: start van de bouw van de eerste woningen.

In de jaren daarna komen er steeds meer woningen bij. Dit gebeurt in fases. Zo kunnen we de latere plannen nog aanpassen aan de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Wat is er al gebeurd

  • Oktober 2021: De gemeente heeft het koersdocument Eschmarkerveld opgesteld en laten vaststellen door de gemeenteraad. Het koersdocument geeft aan waar de gemeente wil bouwen en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. Daarmee staat nog niet alles vast.
  • September 2022: De gemeente heeft de subsidie Woningbouwimpuls van het Rijk aangevraagd. Of de gemeente de subsidie krijgt wordt eind 2022 bekendgemaakt. 

Contact

Als u vragen heeft kunt u een e-mail te sturen naar eschmarkerveld@enschede.nl.