Ethische Commissie

De Ethische Commissie is een commissie die antwoord geeft op morele en ethische vragen. De leden van de commissie werken niet bij de gemeente en zijn hierdoor volledig onafhankelijk.

Wat doet de Ethische Commissie

Bij het werken aan de opgaven van de stad maken we steeds slimmer gebruik van data en nieuwe technologieën. Data en ICT kunnen ons op veel manieren helpen. De vraag is of we echt alle mogelijkheden willen benutten. Wat is fatsoenlijk, moreel en ethisch toelaatbaar? De discussie hierover is ingewikkeld. Veel belangen moeten worden afgewogen. De Ethische Commissie helpt het gemeentebestuur om een goede afweging te maken. De Ethische Commissie kan ook ongevraagd haar mening geven. Soms worden er ook vragen vanuit inwoners gesteld aan de Commissie.

Voorbeelden van vragen:

 • De gemeente Enschede wil data gebruiken om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. Wil de gemeente Enschede dat aan inwoners altijd om toestemming wordt gevraagd?
 • De gemeente Enschede verzamelt data over de inzameling van afval. Is het goed als deze data ook gebruikt worden om voorspellingen te doen over het toekomstig gedrag van inwoners?
 • Hoe wil de gemeente Enschede omgaan met Kunstmatige Intelligentie en algoritmes? Wat vinden we in Enschede ethisch goed en wat niet?

De Ethische Commissie neemt zelf geen besluiten. Bij het nemen van besluiten kijkt het gemeentebestuur wel goed naar het oordeel van de Ethische Commissie. 

De leden

De Ethische Commissie bestaat uit de volgende 5 leden:

 • Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek (voorzitter) (tot 1 oktober 2022)
 • Drs. Sophie Kuijt
 • Mr. Ellis van Dooren – Wisseborn
 • dr. Merel Noorman
 • dr. Michael Nagenborg

Zij vertegenwoordigen geen organisatie, maar zetten zich in voor Enschede. Leden zijn voor 2 jaar lid. Deze termijn kan daarna nog 2 jaar worden verlengd.

Bij de samenstelling van de Ethische Commissie zoekt de gemeente naar een mix van:

 • Wetenschappers
 • Mensen werkzaam in de publieke sector
 • Mensen werkzaam in de private sector

De leden van de Ethische Commissie hebben samen kennis over:

 • Ethiek
 • Filosofie
 • Techniek
 • Computers (inclusief Kunstmatige Intelligentie)
 • Maatschappij
 • Inwoners
 • Juridische zaken

De leden komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Van deze vergaderingen worden reflectieverslagen gemaakt.

Adviezen en vergaderverslagen

De adviezen en vergaderverslagen zijn openbaar. Dit zijn de laatste 2 adviezen:

Ethische Analyse van I4Sociaal

De gemeente Enschede heeft in 2021 aan de Ethische Commissie gevraagd om na te denken over de ontwikkeling van een online informatieplatform in het sociaal domein. Dat platform wordt ontwikkeld door I4Sociaal. De commissie heeft hierover een Ethische Analyse aangeboden aan de gemeente. Bij het opstellen daarvan zijn ook inwoners en professionals gevraagd om input.

Ethische Analyse van drones in Enschede

De Ethische Commissie heeft haar visie gegeven over de ethische vragen en dilemma’s:

 • Bij de inzet van drones door de gemeente
 • Over mogelijke regels voor het gebruik van drones door derden

De Commissie heeft dit gedaan in de vorm van een Ethische Analyse. Deze Ethische Analyse is officieel aangeboden aan burgemeester en wethouders. In de analyse staan belangrijke kernwaarden zoals:

 • Proportionaliteit
 • Veiligheid
 • Privacy

Op 8 juni 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten om deze analyse te gebruiken bij het opstellen van een beleidskader voor ethisch verantwoorde inzet van drones.

Meer verslagen en adviezen

Alle verslagen en adviezen zijn openbaar. U kunt deze opvragen door een e-mail te sturen naar a.rijnhart@enschede.nl