Explosieven in de grond melden

In de grond kunnen explosieven zitten die nog niet ontploft zijn. Bijvoorbeeld vliegtuigbommen of granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Als u een explosief vindt, moet u dit melden. Mogelijk gaat u grote werkzaamheden uitvoeren in een gebied waar misschien explosieven in de grond zitten. Dan moet u een onderzoek laten doen.

Explosief melden

Als u een explosief vindt:

  • Raak het explosief niet aan en houd afstand
  • Bel de politie via 0900 - 88 44

Onderzoek bij werkzaamheden

Explosieven die niet ontploft zijn, kunnen afgaan door trillingen of werkzaamheden in de bodem. Zoals graaf- en heiwerkzaamheden en grondverzet. Als u dit soort werkzaamheden gaat uitvoeren, moet u een controle doen. U moet dan contoleren of er misschien explosieven in de grond zitten. Dit doet u op een kaart van de gemeente.

Deze kaart bekijkt u op www.enschede.nl/ondergrondexterne-link-icoon (kies rechts in het menu Explosieven Risicokaart). Heeft u vragen, neem dan contact op:

Mogelijk blijkt dat de kans aanwezig is dat er explosieven in de grond zitten. In dat geval moet u een onderzoek laten doen. Alleen door de landelijke overheid aangewezen bedrijven met een CS-OOO- of CS-VROO-certificaat mogen dit doen. Deze bedrijven vindt u in het overzicht van de stichting Vomesexterne-link-icoon.