Extra geld voor jongeren voor cultuur en sport

Je bent tussen de 18 en 23 jaar en hebt een laag inkomen. Dan heb je misschien geen geld om naar een museum, het theater of de bioscoop te gaan, of om te gaan sporten. Je kunt dan een bijdrage aanvragen voor sociaal maatschappelijke participatie. De bijdrage is € 100 per kalenderjaar.

Voorwaarden

  • Je inkomen is lager dan 120 procent van de bijstandsnorm voor een alleenstaande
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument
  • Je volgt geen onderwijs waarbij je recht hebt op studiefinanciering of WTOS
  • Vorig kalenderjaar ben je niet langer dan 4 weken achter elkaar in het buitenland geweest
  • Je zit niet in de gevangenis