Extra geld voor jongeren voor cultuur en sport

Je bent tussen de 18 en 23 jaar en hebt een laag inkomen. Misschien heb je dan jaarlijks recht op € 100 voor leuke activiteiten. Je kunt een bijdrage aanvragen voor allerlei sportieve, culturele of educatieve activiteiten. Bijvoorbeeld voor een theatervoorstelling, lidmaatschap van een sportschool of sportvereniging, creatieve cursus, een festivalkaartje of bioscoopbezoek.

Voorwaarden

  • Je hebt een inkomen van minder dan € 1.463,56 netto per maand (excl. vakantietoeslag) of minder dan € 1.540,59 netto per maand (incl. vakantietoeslag)
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument
  • Je volgt geen onderwijs waarbij je recht hebt op studiefinanciering of WTOS
  • Vorig kalenderjaar ben je niet langer dan 4 weken achter elkaar in het buitenland geweest
  • Je zit niet in de gevangenis