Factuur indienen

Om uw factuur snel te kunnen behandelen, vragen wij u deze digitaal aan te bieden. Dit kan in de vorm van een e-factuur of een PDF-factuur

E-facturen

E-factureren is het elektronisch verzenden, ontvangen en verwerken van facturen.

Aanleveren van e-facturen kan op 3 manieren:

PDF-facturen

Een PDF-factuur is een papieren factuur die is omgezet naar een digitale versie. Dit kan een papieren factuur zijn.

Voor het aanleveren van een PDF-factuur stuurt u de factuur als bijlage naar: fdc@enschede.nl

Voorwaarden voor het versturen van een PDF-factuur:

  • Alle informatie is samenvoegt in 1 factuur. Ook bijlagen en specificaties zijn aan hetzelfde PDF toegevoegd.
  • U kunt maximaal 10 aparte PDF-facturen per mail versturen
  • Zorg er voor dat labels in de factuur duidelijk zijn. Duidelijke labels van de relevante factuurgegevens zijn belangrijk voor automatische herkenning (bijvoorbeeld IBAN-bankrekeningnummer, opdracht/ordernummer, factuurnummer, factuurbedrag).

Factuureisen

De factuur moet voldoen aan de wettelijke factuurvereisten en voorzien zijn van de naam van de afdeling of medewerker die u de opdracht heeft gegeven. Samen met een opdracht-nummer of ordernummer.

U moet het ook het adres op de factuur vermelden:

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Contact

Voor vragen neemt u contact op met onze afdeling Financiële Administratie via fdc@enschede.nl.