Factuur indienen

Stuur uw factuur online naar ons door. Zo kunnen wij uw factuur sneller behandelen. U kunt de factuur versturen als een e-factuur of PDF-factuur.

E-factuur

Een e-factuur kunt op 3 manieren aanleveren:

PDF-factuur

Stuur de factuur als bijlage naar fdc@enschede.nl. Voorwaarden voor het versturen van een PDF-factuur:

  • Alle informatie is samenvoegt in 1 factuur. Ook bijlagen en specificaties zijn aan hetzelfde PDF toegevoegd
  • U kunt maximaal 10 aparte PDF-facturen per mail versturen
  • Zorg er voor dat labels in de factuur duidelijk zijn. Duidelijke labels van de relevante factuurgegevens zijn belangrijk voor automatische herkenning (bijvoorbeeld IBAN-bankrekeningnummer, opdracht/ordernummer, factuurnummer, factuurbedrag)

Factuureisen

De factuur moet voldoen aan de wettelijke factuurvereisten  en voorzien zijn van de naam van de afdeling of medewerker die u de opdracht heeft gegeven. U vermeldt ook het opdracht-nummer of ordernummer.

U moet ook het adres op de factuur vermelden:

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Contact

Voor vragen neem contact op met de afdeling Financiële Administratie via fdc@enschede.nl.