Factuur indienen

Verstuur uw facturen online. Dan kunnen wij ze sneller behandelen. U kunt facturen versturen als e-factuur of pdf-factuur.

E-factuur

Een e-factuur kunt u op 3 manieren aanleveren:

Pdf-factuur

Stuur de factuur als bijlage naar fdc@enschede.nl. Voorwaarden voor het versturen van een pdf-factuur:

  • Alle informatie is samengevoegd in 1 factuur. Ook bijlagen en specificaties zijn aan dezelfde pdf toegevoegd.
  • U kunt maximaal 10 aparte pdf-facturen per e-mail versturen.
  • Zorg ervoor dat labels in de factuur duidelijk zijn. Duidelijke labels van de relevante factuurgegevens zijn belangrijk voor automatische herkenning. Bijvoorbeeld IBAN-bankrekeningnummer, opdracht/ordernummer, factuurnummer en factuurbedrag.

Factuureisen

De factuur moet voldoen aan de wettelijke factuurvereistenexterne-link-icoon. De factuur moet voorzien zijn van:

  • BU-nummer
  • Naam van de afdeling of medewerker die u de opdracht heeft verstrekt
  • Verplichtingnummer (kenmerk opdrachtbevestiging)

U moet ook het adres op de factuur vermelden:

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Contact

Neem bij vragen contact op met de afdeling Financiële Administratie via fdc@enschede.nl.