Fietspad F35 door Lonneker: De Rode Loper

De F35 is een snel, veilig en non-stop fietspad. De gemeente maakt nu het gedeelte Enschede-Oldenzaal. Het traject van de F35 gaat dwars door Lonneker lopen. Dit gedeelte noemen we de Rode Loper. Hoe de route precies gaat, daarover hebben de inwoners van Lonneker en andere mensen die interesse hebben meegedacht (participatie). Op deze pagina volgt u de planning en de laatste stand van zaken.

Voorlopig ontwerp F35

De inwoners van Lonneker stemden over 4 routes. Zij beoordeelden de route Dorpsstraat (variant 3) als de beste.

De gemeente werkte de route via de Dorpsstraat uit. U kunt het voorlopig ontwerp bekijken in 4 tekeningen.

Planning 

We onderzoeken op dit moment een aantal praktische zaken, die naar boven kwamen tijdens het maken van het definitieve ontwerp. 

Alle aanpassingen die onder dit project vallen, werken we na de zomer uit. De aannemer plant deze in en maakt een logisch plan voor alle werkzaamheden. Het duurt enige tijd voordat we aan de slag kunnen. De wachttijd voor werkzaamheden aan kabels en leidingen loopt namelijk op tot een jaar. We houden er daarom rekening mee dat de F35 pas in 2025 klaar is.

Fietssnelweg F35

Als de F35 klaar is, ligt er een 62 kilometer lang fietspad. Van Nijverdal naar de Duitse grens. Lees meer over de fietssnelweg F35 in Twenteexterne-link-icoon.

Wat er eerder is gebeurd 

  • Een klankbordgroep onderzocht verschillende routes door Lonneker. Zij kozen de 2 beste. De klankbordgroep kreeg veel reacties, vooral van inwoners uit het dorp Lonneker. Zij vonden dat niet alle belangen goed genoeg waren meegeteld. Dat bleek ook uit gesprekken met bewoners.
  • In augustus 2020 besloot de gemeente om de mensen te laten meedenken en meedoen: participatie dus. Om samen de beste route voor de F35 door Lonneker te kiezen.
  • Er kwam een werkgroep Rode Loper F35 Lonneker. Hierin zitten bewoners, ondernemers, de dorpsraad en andere belanghebbenden. 
  • De werkgroep Rode Loper F35 Lonneker ontwierp nog 2 routes. De inwoners van Lonneker stemden hierover.
  • De inwoners van Lonneker stemden over 4 routes. Zij beoordeelden de route Dorpsstraat (variant 3) als de beste.

Kijk voor uitgebreide informatie over wat er eerder is gebeurd op de archief-versie van deze webpagina F35 Lonnekerexterne-link-icoon. Hier vindt u van alle eerdere bijeenkomsten de notulen, presentaties en de participatie-aanpak.

Meer weten 

  • Heeft u vragen of wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar werkgroepf35@enschede.nl.
  • Met de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Rode Loper F35. Meld u aan door een mail te sturen naar werkgroepf35@enschede.nl.