Fraude met bijstand

Als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om ons juiste informatie te geven. Doet u dit niet, dan pleegt u mogelijk fraude. Fraude is als iemand expres verkeerde informatie geeft om een uitkering te krijgen of te behouden. Ook het onjuist of te laat doorgeven van informatie valt onder fraude.

Boete bij fraude

Als u een bijstandsuitkering krijgt, kan de gemeente controleren of u fraude pleegt. Als blijkt dat u fraudeert, moet u altijd het bedrag terugbetalen dat u onterecht van ons heeft ontvangen. Meestal krijgt u een boete en soms doen we ook aangifte.

Fraude melden

Als u denkt dat iemand fraudeert met een bijstandsuitkering, dan kunt u dit online bij ons melden via Bijstandsfraude meldenexterne-link-icoon. We delen uw informatie niet met anderen. U mag uw melding ook anoniem doen. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie doorgeeft, bijvoorbeeld over werkadressen, werktijden, inkomsten en samenwonen.

U mag ook bellen om fraude te melden. Dit kan op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via 053 - 481 78 00.