Gebiedsaanpak Broekheurne

In Broekheurne gaan we opgaven voor landbouw, natuur, wonen, energie, landschap, water, landgoederen en recreatie samenbrengen. Dat moet een mooi en breed gedragen plan voor dit landelijke gebied opleveren.

Gebiedsregisseur

Op 12 april 2022 hielden buurtkring Broekheurne, stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Stawel en de gemeente een publieksbijeenkomst. Daarin werd gebiedsregisseur Erik Back gepresenteerd. Hij gaat de Gebiedsagenda Broekheurne opstellen. De Gebiedsagenda moet bestaan uit een toekomstbeeld voor Broekheurne en maatregelen die dat mogelijk maken.

Agenda

Erik Back is in gesprek met bewoners en bedrijven uit Broekheurne. Ook betrekt hij maatschappelijke organisaties en de buren van het gebied. De inwoners van Broekheurne bepalen de inhoud van de Agenda en de stappen die genomen moeten worden. Daarbij houden ze rekening met landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid.

Planning

  • De gebiedsagenda is afgelopen zomer door de gemeenteraad vastgesteld. Bekijk de gebiedsagendaexterne-link-icoon.
  • Inmiddels zetten we samen met partners en bewoners de eerste stappen in de uitvoering van de agenda.
  • Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Broekheurne, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit doet u door een mail te sturen naar n.tienstra@enschede.nl.

Contact

Neem bij vragen contact op met bij de gebiedsregisseur en zijn team:

Meer informatie

Gebiedsaanpak Broekheurne op Stawel.nlexterne-link-icoon