Gebruik foto’s en video’s

Het komt soms voor dat de gemeente u op de foto zet of filmt. Of dat een ingehuurde externe partij dit doet namens de gemeente. Dit kan gebeuren tijdens een evenement of een (buurt)bijeenkomst. In veel gevallen gaat het om foto’s en video’s die worden gemaakt op openbare plekken. Bijvoorbeeld omdat u toevallig langsloopt en dus op de foto of video komt te staan. Foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. We leggen uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor ons eigen gebruik

Foto’s en video’s gebruiken wij alleen voor onze eigen communicatiemiddelen, zoals: 

  • Onze website
  • Onze sociale media
  • Folders
  • Posters

Door het delen van foto’s en video’s kan iedereen te weten komen wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld de mensen die niet aanwezig konden zijn bij een bijeenkomst.

Toestemming

Als u vol in beeld komt, kunt u toestemming geven of weigeren voor het gebruik van de foto of video. Dat geldt niet als de foto of video op een openbare plek wordt gemaakt waar veel mensen zijn.

Toestemming geven

De fotograaf of filmer vraagt u meestal mondeling om toestemming. Dit gebeurt als hij/zij een foto of video maakt waarbij u vol in beeld bent. Hierbij geeft de fotograaf aan waarvoor de foto of video wordt gebruikt. En waar u deze later kunt vinden. Ook is het mogelijk dat de fotograaf u schriftelijk om toestemming vraagt. Bijvoorbeeld wanneer uw foto wordt gebruikt voor een grote (reclame)campagne. In dat geval ondertekent u een toestemmingsverklaring van de gemeente. De fotograaf of filmer neemt de getekende verklaring mee en levert die bij ons in.

Voor kinderen tot 16 jaar moet een van de ouders/verzorgers toestemming geven. Het kan zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt op een school. Dan vraagt de fotograaf of filmer vooraf aan de leerkracht welke kinderen op de foto/film mogen komen.

Foto’s of video’s waarvoor toestemming is verleend, worden na 2 jaar vernietigd. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Vraag dan om verwijdering van de foto of video.

Toestemming weigeren

U hoeft geen toestemming te geven als u dat niet wilt.  We gebruiken de foto of video dan niet. De fotograaf of filmer verwijdert deze dan van de camera.

Gebruik foto of video zonder toestemming

Het maken van foto’s of video’s waarop veel mensen staan, komt vooral voor op openbare plekken of bij openbare gebeurtenissen. Bijvoorbeeld tijdens evenementen, bijeenkomsten of herdenkingen waar veel mensen tegelijk aanwezig zijn. U staat dan samen met veel andere mensen op de foto of video. We kunnen dan niet iedereen afzonderlijk van elkaar om toestemming vragen. De foto of video wordt in dat geval gebruikt zonder persoonlijk om toestemming te vragen. Dit valt onder ‘vrijheid van nieuwsgaring’. Natuurlijk gaan wij altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. En we gebruiken de foto of video op een passende manier.

Evenementen

Bij besloten evenementen wordt u vooraf geïnformeerd over het maken van foto’s of video’s. Dit zijn evenementen met toegang via een toegangspoort. Dit gebeurt via een informatiebord bij de ingang of in de uitnodiging. Door het bezoeken van het evenement geeft u toestemming voor het gebruik van foto’s of video’s.

Onze beeldbank

Foto’s waarvoor geen toestemmingsverklaring nodig is, worden opgenomen in de beeldbank van de gemeente Enschede. We gebruiken de gemaakte foto’s en video’s maximaal 5 jaar. Daarna worden ze vernietigd, tenzij ze archiefwaarde hebben. Dan nemen we de foto of video op in het stadsarchief.

Vraag om verwijdering van een foto of video

U kunt ook op een later moment vragen om een foto of video te verwijderen. Bijvoorbeeld in een van deze situaties:

  • U bedenkt zich nadat u toestemming gaf voor gebruik van de foto. We vragen de fotograaf of filmer om uw foto of video te verwijderen.
  • U wilt dat we een foto of video waarvoor u toestemming gaf eerder laten vernietigen dan de termijn van 2 jaar.
  • U komt uzelf tegen op een foto of video van de gemeente. Bijvoorbeeld op onze sociale media. En u vindt dat vervelend. 

U kunt via het e-mailadres redactie@enschede.nl vragen om de foto of video te verwijderen. Geef in het e-mailbericht duidelijk aan waar de foto of video te zien is. Als het gaat om een digitaal geplaatste foto of video kunt u bijvoorbeeld de link sturen.