Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) geheim te houden. U vraagt geheimhouding aan als u niet wilt dat organisaties uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen opvragen. U kunt dit online regelen met DigiD.

Wat moet u weten

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan inwoners en bedrijven. Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

 • Verenigingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • Instellingen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk
 • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie
 • Advocaten die bezig zijn met een rechtszaak waarbij u betrokken bent

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende organisaties erom vragen:

 • Overheid, zoals belastingdienst, politie, RDW, Sociale Verzekeringsbank en UWV
 • Notarissen en gerechtsdeurwaarders
 • Centraal Bureau voor Genealogie
 • Zorgverzekeraars, voor uw zorgverzekering
 • Pensioenfondsen, banken en verzekeraars, maar alleen als ze geld beheren dat ze aan u moeten uitkeren

Voorwaarden

 • U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven
 • De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding van persoonsgegevens vraagt
 • U kunt altijd zelf de geheimhouding weer stopzetten

Meer informatie