Geluidsoverlast

Geluidsoverlast veroorzaakt door particulieren (bijvoorbeeld buren), terrassen van horeca, evenementen, brommers of scooters meldt u bij de politie. Geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven (geluid/trillingen van installaties, laden en lossen, bouwlawaai of verkeerslawaai (door wegen of spoorwegen), meldt u bij de gemeente.

Geluidsoverlast bij evenementen

Heeft u geluidsoverlast van een evenement, dan meldt u dit bij de politie. Vindt het evenement plaats bij een bedrijf, dan meldt u de overlast bij de gemeente.

Geluidsbelastingskaart

Op de geluidsbelastingkaart is aangegeven aan welk omgevingslawaai mensen mogen worden blootgesteld binnen de gemeente. De geluidsbelastingkaart vormt de basis voor het Actieplan omgevingslawaai 2018-2022. Dit actieplan geeft aan op welke locaties er maatregelen worden genomen tegen hoge geluidsbelasting. Bekijk de geluidsbelastingkaart.