Geluidsoverlast

Geluidsoverlast veroorzaakt door particulieren (bijvoorbeeld buren), terrassen van horeca, brommers of scooters meldt u bij de politie. Geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven (geluid/trillingen van installaties, laden en lossen, bouwlawaai of verkeerslawaai door wegen of spoorwegen), meldt u bij de gemeente.
Let op: sinds 28 november gebruiken we een nieuw systeem voor uw meldingen. Het systeem is bereikbaar via de knop hierboven. Doet u vaker een melding, maak dan een link op uw telefoon of tablet. Hoe u dit doet, staat onderaan deze pagina. De app Slim Melden kunt u niet meer gebruiken. U kunt die app van uw mobiele telefoon verwijderen.

Geluidsoverlast bij evenementen

Heeft u geluidsoverlast van een evenement, dan meldt u dit bij de politie. Vindt het evenement plaats bij een bedrijf, dan meldt u de overlast bij de gemeente.

Geluidsbelastingskaart

Omgevingslawaai kan erg hinderlijk zijn. En soms is het zelfs schadelijk voor de gezondheid. Om hinder en schade door geluid zoveel mogelijk te voorkomen, moeten gemeenten een geluidsbelastingkaart opstellen. Gemeenten zijn verplicht om dit 1 keer per 5 jaar te doen.

Op de geluidsbelastingkaart staat aan welk omgevingslawaai mensen worden blootgesteld in Enschede. Dit is onderzocht voor lawaai door wegverkeer, treinverkeer en bedrijven in of nabij de gemeente. Op de kaart is ook te zien hoeveel woningen en andere geluidsgevoelige objecten er zijn. En waar die zich bevinden. De geluidsbelastingkaart is de basis voor het Actieplan Omgevingslawaai. De gemeente stelt dit plan in 2023 op.

Bekijk de geluidsbelastingkaart. Bij Gebied selectie vult u Gemeente Enschede in. Kies het scenario Weg, Rail of Industrie van het gewenste jaartal. Klik op geluidshinder en vink de hokjes aan waarover u informatie wilt zien. Lden is de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. Lnight  over de nacht. Als u hierop klikt, verschijnt de legenda.

Nieuw rekenmodel

Om de geluidssituatie inzichtelijk te maken, gebruiken we rekenmodellen. Vanaf 2021 is een nieuw Europees rekenmodel (Cnossos) verplicht. Daardoor zijn de resultaten niet zomaar te vergelijken met vorige geluidsbelastingkaarten. We willen die verschillen beter inzichtelijk maken. Daarom zijn de gegevens van 2021 ook beschikbaar in de rekenmethode die we in Nederland gebruiken (RMG).

Installeren van de app

De app voor het doen van een melding kunt u installeren op uw smartphone.

Android smartphone of tablet

 • Open de browser Chrome
 • Ga naar meldingen.enschede.nl
 • Druk op de 3 puntjes rechts bovenin
 • Druk op App installeren of Toevoegen aan startscherm
 • Voer een naam in
 • Druk op Toevoegen
 • Druk nogmaals op Toevoegen

IPhone of iPad

 • Open de browser Safari
 • Ga naar meldingen.enschede.nl
 • Tik onderin (bij de iPad bovenin) op de deelknop (vierkant met pijltje naar boven)
 • Tik op Zet op beginscherm
 • Tik eventueel op de naam om aan te passen
 • Tik op Voeg toe