Gemeentelijke organisatie en samenlevingsgericht werken

Gemeente Enschede stelt inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen centraal. Dit noemen we samenlevingsgericht werken. Alles wat we doen is hierop ingericht.

Meer informatie

In onze 4 kernwaarden beschrijven we hoe we bij de gemeente met elkaar omgaan. Doel is om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zo goed mogelijk van dienst te zijn.

  • Vertrouwen. We maken heldere afspraken, weten wat we aan elkaar hebben, geven op een moderne manier invulling aan opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. We houden van aanpakken, zijn pragmatisch en durven te vertrouwen op elkaars professionaliteit.
  • Verbinden. We zoeken elkaar op en zorgen voor de verbinding. We doen het samen. We laten pas los als we weten dat een ander het ‘vast’ heeft. We zijn attent naar elkaar, vertonen eigenaarschap en hebben oog voor wat de ander nodig heeft.
  • Vrij zijn. We zoeken naar vernieuwing, verbetering en zijn daarin creatief. We evalueren om beter te worden en kijken vooruit. We denken vrij en spreken vrijuit. We nodigen elkaar uit vrij te zijn, op kansen gericht.
  • Voorbeeld geven. We dragen in alles wat we doen bij aan een lerende organisatie. We geven elkaar feedback en vragen daarom. De stijl van leidinggeven is coachend en stimulerend.

De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de algemeen directeur/gemeentesecretaris en 3 concerndirecteuren. De concerndirecteuren hebben elk een eigen aandachtsgebied: sociaal, fysiek en bedrijfsvoering. 

Medewerkers staan in nauw contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Medewerkers krijgen het vertrouwen en de ruimte om zaken zelf op te lossen en uit te voeren.