Graven in de openbare ruimte

Als u graafwerkzaamheden wilt uitvoeren in de openbare ruimte, moet u voldoen aan regels en voorwaarden. Voldoet u hier niet aan, dan mag u niet met uw werkzaamheden beginnen.

Wat moet u doen

  • Als u gaat graven met een machine, meldt u dat bij het Kadaster. Dit heet een KLIC-melding. U krijgt dan een overzicht waar de kabels en leidingen liggen. Als u daarna detailinformatie wilt of informatie over huisaansluitingen, belt u met 053 - 481 76 00. KLIC-melding doen.externe-link-icoon
  • U vraagt toestemming bij de gemeente. Voeg een overzichtstekening en de KLIC-melding toe. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een instemmingsbesluit. Een aanvraag doet u via het WoW-portaalexterne-link-icoon.
  • Minimaal 2 werkdagen voor de start van de graafwerkzaamheden doet u een melding. Dit doet u bij de gemeente via het MOOR-platform. U moet hier een account aanmaken. Melding doen.externe-link-icoon Ook bij reparaties of onderhoud aan kabels of leidingen moet u vooraf een melding doen. Bij spoed of een storing buiten de normale werktijden mag u de melding ook achteraf doen. Uiterlijk binnen 1 werkdag.

Wat moet u weten

  • U hoeft geen toestemming aan te vragen voor graafwerkzaamheden met een gezamenlijke lengte van maximaal 25 meter. Ook niet voor werkzaamheden met een lasgat met een oppervlakte van maximaal 16 vierkante meter.
  • De gemeente geeft alleen toestemming voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Het kan zijn dat u deels ook in grond van particulieren gaat graven. Dan heeft u schriftelijke toestemming van de grondeigenaren nodig. Die moet u binnen 4 weken na het indienen toevoegen aan uw aanvraag. Als u alleen in particuliere grond graaft, hoeft u geen toestemming bij de gemeente aan te vragen.

Voorwaarden

De uitvoer van de werkzaamheden moet voldoen aan het instemmingsbesluit.

Meer informatie