Graven in de openbare ruimte

Als u graafwerkzaamheden wilt uitvoeren in de openbare ruimte, moet u voldoen aan enkele voorwaarden en regels. Voldoet u hier niet aan, dan mag u niet met uw werkzaamheden beginnen.

Wat moet u doen

  • Als u gaat graven met een machine, meldt u dat bij het Kadaster. Dit heet een KLIC-melding. U krijgt dan een overzicht waar de kabels en leidingen liggen. Als u daarna detailinformatie wilt of informatie over huisaansluitingen, belt u met 053 - 481 76 00. KLIC-melding doen.
  • U vraagt toestemming bij de gemeente. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een instemmingsbesluit. Instemmingsbesluit aanvragen. Bij de aanvraag van toestemming voegt u een overzichtstekening en de KLIC-melding toe.
  • Minimaal 2 werkdagen voor de start van de graafwerkzaamheden doet u een melding bij de gemeente via het MOOR-platform. U moet hier een account aanmaken. Melding doen. Ook bij reparaties of onderhoud aan kabels of leidingen moet u vooraf een melding doen. Bij spoed of een storing buiten de normale werktijden mag u de melding ook achteraf doen, uiterlijk binnen 1 werkdag.

Wat moet u weten

  • U hoeft geen toestemming aan te vragen voor graafwerkzaamheden met een gezamenlijke lengte van maximaal 25 meter of een lasgat met een oppervlakte van maximaal 16 vierkante meter.
  • De gemeente geeft alleen toestemming voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Als u deels ook in grond van particulieren gaat graven, heeft u schriftelijke toestemming van de grondeigenaren nodig. Die moet u binnen 4 weken na het indienen toevoegen aan uw aanvraag. Als u alleen in particuliere grond graaft, hoeft u geen toestemming bij de gemeente aan te vragen.

Voorwaarden

De uitvoer van de werkzaamheden moet voldoen aan het instemmingsbesluit en de voorschriften uit het Handboek kabels en leidingen.

Meer informatie