GroenBlauw Horstlanden-Veldkamp

Als het hard regent, stroomt in Enschede veel water van het centrum richting Horstlanden-Veldkamp. Het kan gebeuren dat de riolering al het water tegelijk niet aankan. Putdeksels komen dan omhoog en straten lopen onder. Om dit probleem te verhelpen, pakken we de omgeving van het Blekerpad aan.

Aanleg beek

We leggen een beek aan. De beek begint bij de Haaksbergerstraat en loopt langs het Blekerpad. Via het Volkspark gaat de beek verder langs de Westerval de stad uit. De beek volgt voor een groot deel het spoor van de vroegere Zuiderspoorlijn. De beek voert het regenwater af uit de wijk en een deel van het centrum. Als het regent, stroomt het regenwater dan via regenpijpen en straatputjes naar de beek en komt niet meer in het riool. De kans is dan kleiner dat het riool overstroomt. Ook trekt de beek grondwater uit de wijk en het centrum. Dit verlaagt de grondwateroverlast.

De beek wordt 1.10 meter diep en heeft overal waar dat kan zo vlak mogelijke hellingen. Op de plekken waar ruimte is, zal de beek zoveel mogelijk slingeren. De beek krijgt natuurlijke oevers met allerlei soorten planten en bloemen. Dit trekt verschillende dieren aan zoals vogels, insecten en vlinders. In delen van de beek komen planten die het water zuiveren.

Wateropvang Volkspark

Er zijn plannen om in het Volkspark verlagingen te maken. Die verlagingen kunnen water tijdelijk opvangen. De verlagingen stromen vol als het extreem hard regent en er veel water in de beek staat. Een deel van het water zakt dan langzaam de bodem in. Dat is goed tegen uitdroging van de grond als het lange tijd droog is. De rest van het water verdwijnt beetje bij beetje via de beek de stad uit. Nadat de regen is gestopt, is de wateropvang binnen een dag weer leeg.

De beek, de verlagingen rondom de beek en de wateropvang in het Volkspark kunnen samen 10 miljoen liter regenwater opvangen en afvoeren. Dit gebeurt alleen als het extreem hard regent. Meestal loopt er maar een klein stroompje door de beek.

Planning

De beek wordt in gedeeltes aangelegd.

  • Deel 1 loopt van de Haaksbergerstraat tot de Blekerstraat en is onderdeel van het nieuwbouwproject op het Robsonterrein. Dit deel is klaar.
  • Deel 2 loopt van de Blekerstraat tot aan de Pathmossingel. In het najaar van 2022 wordt het ontwerp van dit deel uitgewerkt. De aanleg van de beek start eind 2023. De animatievideo Zuiderspoorbeek tussen Blekerstraat en Pathmossingel laat zien hoe de beek er ongeveer uit komt te zien.
  • Er zijn plannen om het Volkspark op te knappen. De verlagingen voor wateropvang zijn onderdeel van deze plannen.

Contact

Als we in of rond een straat aan het werk gaan, krijgen omwonenden een brief. Hierin staat wat we gaan doen, wanneer we dat doen en wat dit voor de omwonenden betekent. Als u vragen heeft of iets wilt melden, stuur dan een e-mail naar groenblauw-horstlandenveldkamp@enschede.nl.

Enschede en het weer van de toekomst

Het weer is over 30 jaar anders dan nu.

  • Het wordt natter: er komen vaker zware regenbuien voor. Dit maakt de kans op wateroverlast groter.
  • Het wordt heter: hittegolven komen vaker voor, duren langer en zijn heter. ‘s Nachts blijft het erg warm. De stad warmt op.
  • Het wordt droger: er zijn lange perioden waarin het juist niet regent. De grond droogt uit en bloemen, planten en bomen verdrogen.

We bereiden Enschede voor op het weer van de toekomst. De komende jaren maken we Enschede groener en blauwer. We vervangen tegels en asfalt voor planten, struiken en bomen. Ook maken we meer ruimte om regenwater op te vangen. Bekijk de video:

Klimaatadaptatie in Enschede: op naar een GroenBlauw Enschede

Tips en ideeën vindt u op Groenblauwenschede.nl.