GroenBlauw Stadsveld

We gaan aan de slag in een aantal straten in Stadsveld. Dit doen we samen met bewoners. De straten krijgen een onderhoudsbeurt. En er komt meer ruimte voor water en groen. Dit duurt een aantal jaren.

Werkzaamheden

 • We maken aparte riolen voor regen- en grondwater en voor afvalwater in de Elferinksweg, Wethouder Nijhuisstraat, Iepstraat, Poolmansweg, Paulus Moreelsestraat, Thomas de Keyserstraat, Rembrandtlaan en Pieter Lastmanstraat. 
 • We richten de straten opnieuw in en maken ze veiliger. 
 • Er komt meer ruimte voor planten en bomen. Dit is goed voor de dieren. Planten en bomen maken de omgeving koeler. Ook vangen deze groene plekken regenwater op. We gebruiken allerlei bloeiende soorten die van nature in Nederland voorkomen.
 • In de Iepstraat krijgen bewoners een nieuwe groene voortuin van Domijn. 
 • Buurtbewoners onderzoeken hoe het groene park achter de Thomaskerk een fijne plek kan worden. Dit doen zij samen met de gemeente, Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG. Dit project heet ‘Groene Buurten’. Straks wordt het een prachtig park waar iedereen fijn kan spelen en bewegen en elkaar kan ontmoeten. 
 • Buurtbewoners rond het Thomas de Keyserplein willen graag een gezellig en aantrekkelijk plein. Samen met de specialisten van Buro Beuk hebben ze ideeën voor het plein uitgewerkt. Dit plan is inspiratie voor de nieuwe inrichting. De inrichting wordt groener, koeler, veiliger en aantrekkelijker. 
 • We vervangen het asfalt in de Bruggerstraat. En we richten de straat opnieuw in. We zorgen ervoor dat er meer water opgevangen kan worden. En we maken de straat veiliger voor het verkeer. We onderzoeken nog hoe we dit allemaal het beste kunnen doen.

Planning

We pakken dit project buurt voor buurt aan. Dan kunnen we zoveel mogelijk werkzaamheden in de straat combineren. Ook bedrijven als Enexis (gas en elektriciteit) en Vitens (drinkwater) doen mee. Zo hoeven we straten maar 1 keer open te breken. Dit is de planning:

 • In 2023 de Elferinksweg tot en met de kruising met de Wethouder Nijhuisstraat 
 • Voorjaar 2024 het vervolg van de Elferinksweg en het laatste deel van de Wethouder Nijhuisstraat 
 • In de zomer 2024 de Iepstraat
 • Vanaf 2024 tot en met 2025 de Thomas de Keyserstraat, park achter de Thomaskerk, Thomas de Keyserplein
 • Vanaf 2025 tot en met 2028 de Poolmansweg en Paulus Moreelsestraat
 • Vanaf 2025 tot en met 2028 de Rembrandtlaan en Pieter Lastmanstraat
 • Vanaf 2025 tot en met 2028 de Bruggertstraat

De planning kan veranderen. Voordat we aan de slag gaan, krijgen bewoners meer informatie over wat we precies gaan doen.

Rioolplan voor de wijk

In Pathmos en Stadsveld is er weleens overlast van grondwater en regenwater. Dit willen we voorkomen. Daarom leggen we in de hele wijk buizen met gaatjes in de grond. 

Als het grondwater hoog staat, stroomt dit door de gaatjes de buis in. Zo verdwijnt het teveel aan grondwater uit de buurt. Dit maakt de stand van het grondwater lager. 

Als het grondwater laag staat, trekt regenwater door de gaatjes de grond in. Dit regenwater komt via de straatputjes in de buis. De grond droogt hierdoor minder snel uit. Als er te veel regenwater voor de grond is, stroomt het water weg via de buis. 

In sommige straten leggen we ook nog grote extra buizen. Dit zijn transportriolen voor regenwater. Deze buizen zorgen ervoor dat grondwater en regenwater wegstromen naar de Stadsbeek, Zweringbeek of Usselerstroom.

Zo komt er minder regenwater in het afvalwaterriool. Dit maakt de kans kleiner dat het riool overstroomt.

Enschede en het weer van de toekomst

Het weer is over 30 jaar anders dan nu. We krijgen vaker zeer zware regenbuien. Dan valt er veel regen tegelijk. Dit geeft kans op wateroverlast. Hittegolven duren langer en zijn heter. ‘s Nachts blijft het erg warm. De omgeving warmt op. Er zijn lange perioden waarin het juist niet regent. De grond droogt uit en bloemen en planten verdrogen.

Enschede maakt zich klaar voor het weer van de toekomst. Er komt meer ruimte voor natuur en water. Op de plekken waar het kan vervangen we tegels en asfalt door planten, struiken en bomen. Ook komen er meer plaatsen om regenwater op te vangen. En we maken nieuwe beken. Zoals de Stadsbeek in Stadsveld. Door deze beek stroomt grondwater en regenwater weg uit de wijk.

Meer informatie

Contact

Stuur een e-mail naar groenblauw-stadsveld@enschede.nl