GroenBlauw Westerval

Het klimaat verandert en het wordt steeds warmer. In een warmere wereld is het weer extremer. Dit betekent dat zomers warmer worden, droge perioden langer duren en extreme regenbuien vaker voorkomen. Wanneer het hard of lang regent, komen delen van Enschede onder water te staan. Dit komt doordat de riolering zoveel water tegelijk niet kan wegvoeren en overstroomt. Wij gaan wateroverlast tegen door de aanleg van de Zuiderspoorbeek. Een deel daarvan loopt langs de Westerval.

Voorbeeld van hoe de Zuiderspoorweg eruit komt te zien

De loop van de beek

De beek volgt de lijn het vroegere Zuiderspoor. Hij begint bij de Haaksbergerstraat, loopt langs het Blekerpad, duikt bij het Volkspark onder de Pathmossingel door en gaat langs de Westerval de stad uit. 

Beek voert grond- en regenwater weg

 • Regenwater uit Horstlanden-Veldkamp en een deel van het centrum stroomt  via regenpijpen en straatputjes naar de beek. Het water komt niet meer in het riool. De kans is dan kleiner dat het riool overstroomt als het heel hard regent.
 • De beek trekt  grondwater uit Horstlanden-Veldkamp en het centrum. Dit verlaagt daar de grondwateroverlast. De Zuiderspoorbeek kan in totaal 10 miljoen liter water opvangen en beetje bij beetje afvoeren.

Meer planten en bomen langs de Westerval

Op de oevers van de beek langs de Westerval planten we zoveel mogelijk bloemen, planten en bomen. Dieren zoals vogels, insecten en vleermuizen hebben deze groene route nodig om zich te de stad in en uit te verplaatsen. Bovendien verkoelen bomen, struiken en planten de omgeving als het warm is.  

Werkzaamheden

 • We graven een beek. Op de meeste plekken heeft de beek natuurlijke oevers (dwarsprofiel A op de Presentatietekening). Als hiervoor geen ruimte is, heeft de beek betonnen wanden (dwarsprofiel B en C)
 • In de beek komen 6 stuwen. Deze zorgen ervoor dat het water niet te snel wegstroomt
 • Bij de kruising van de Westerval met de Parkweg maken we aan beide kanten van de Parkweg verlagingen. Deze kunnen extra water opvangen
 • Op de flauwe oevers en bij de verlagingen zaaien we bloemen en we planten struiken en bomen die van nature in Twente voorkomen
 • Om de beek aan te leggen moeten we een aantal bomen verwijderen. Deze worden verplaatst of vervangen door andere bomen. In totaal komen er meer bomen langs de Westerval te staan dan nu

De inrichting van de straat blijft hetzelfde. Voor het verkeer blijven inritten en opritten hetzelfde.

Kaart met daarop de inrichting van de Zuiderspoorbeek

Planning

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden half 2023 starten

Vragen of opmerkingen

De werkzaamheden zorgen voor enige overlast in de omgeving. We proberen die zo laag mogelijk te houden. We houden bedrijven en bewoners op de hoogte van de plannen rondom de werkzaamheden. Wanneer we aan het werk gaan, krijgen ze van ons een brief. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectmedewerker Rosa Vos. U kunt haar mailen via r.vos@enschede.nl of bellen op 06 48 05 83 34.

Meer informatie

 • GroenBlauw Enschede biedt allerlei praktische tips om bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen aan te passen aan het weer van de toekomst
 • Als u meer wilt weten over het andere deel van de Zuiderspoorbeek, kijk dan op de pagina over GroenBlauw Horstlanden-Veldkamp
 • Als u meer wilt weten over de Zuiderspoorlijn kijk dan eens op de website over het Zuiderspoor
Voorbeeld van hoe de Zuiderspoorweg eruit komt te zien

Enschede en het weer van de toekomst

Het weer is over dertig jaar anders dan nu.

 • Het wordt natter: er komen vaker zware regenbuien voor. Dit maakt de kans op wateroverlast groter
 • Het wordt heter: hittegolven komen vaker voor, duren langer en zijn heter. ‘s Nachts blijft het erg warm. De stad warmt op
 • Het wordt droger: er zijn lange perioden waarin het juist niet regent. De grond droogt uit en bloemen, planten en bomen verdrogen

We bereiden Enschede voor op het weer van de toekomst. De komende jaren maken we Enschede ‘groener’ en ‘blauwer’. We vervangen tegels en asfalt voor planten, struiken en bomen. En we maken meer ruimte om regenwater op te vangen.