GroenBlauw Westerval

Wanneer het hard of lang regent, komen delen van Enschede onder water te staan. Dit komt doordat de riolering zoveel water tegelijk niet kan wegvoeren en overstroomt. Wij gaan wateroverlast tegen door de aanleg van de Zuiderspoorbeek. Een deel daarvan loopt langs de Westerval.

Aanleg beek

We leggen een beek aan. De beek begint bij de Haaksbergerstraat en loopt langs het Blekerpad. Via het Volkspark gaat de beek verder langs de Westerval de stad uit. De beek volgt voor een groot deel het spoor van de vroegere Zuiderspoorlijn. De beek voert het regenwater uit Horstlanden-Veldkamp en een deel van het centrum af. Als het regent, stroomt het regenwater straks via regenpijpen en straatputjes naar de beek. Het water komt niet meer in het riool. De kans is dan kleiner dat het riool overstroomt.

Werkzaamheden

  • We graven een beek. In de beek komen 6 stuwen. De stuwen zorgen ervoor dat het water niet te snel wegstroomt.
  • Bij de kruising met de Parkweg maken we aan beide kanten verlagingen. Die kunnen extra water opvangen.
  • Op de flauwe oevers en bij de verlagingen zaaien we bloemen. Ook planten we daar struiken en bomen die van nature in Nederland voorkomen. Dieren zoals vogels, insecten en vleermuizen hebben deze groene route nodig om zich te de stad in en uit te verplaatsen.
  • Om de beek aan te kunnen leggen, moeten we een aantal bomen verwijderen. Deze bomen verplaatsen we of vervangen we door andere bomen. In totaal komen er meer bomen langs de Westerval te staan dan nu.
  • De inrichting van de straat blijft hetzelfde. Voor het verkeer blijven inritten en opritten hetzelfde.

Planning

De werkzaamheden duren van 13 maart 2023 tot ongeveer november 2023. De planning kan veranderen door bijvoorbeeld het weer

Contact

De werkzaamheden kunnen voor overlast in de omgeving zorgen. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Bedrijven en bewoners houden we op de hoogte van de werkzaamheden. Bij vragen kunt u contact opnemen met projectmedewerker Roy de Boer, e-mail: roy.de.boer@enschede.nl.

Enschede en het weer van de toekomst

Het weer is over 30 jaar anders dan nu.

  • Het wordt natter: er komen vaker zware regenbuien voor. Dit maakt de kans op wateroverlast groter.
  • Het wordt heter: hittegolven komen vaker voor, duren langer en zijn heter. ‘s Nachts blijft het erg warm. De stad warmt op.
  • Het wordt droger: er zijn lange perioden waarin het juist niet regent. De grond droogt uit en bloemen, planten en bomen verdrogen.

We bereiden Enschede voor op het weer van de toekomst. De komende jaren maken we Enschede groener en blauwer. We vervangen tegels en asfalt voor planten, struiken en bomen. Ook maken we meer ruimte om regenwater op te vangen.

Meer informatie