Grond verplaatsen (grondverzet)

Het verplaatsen van grond noemen we grondverzet. Als uw bedrijf grond verplaatst, moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Wat moet u weten

U hoeft geen melding te doen als:

  • U als inwoner met eigen hulpmiddelen grond verplaatst. Bijvoorbeeld als u bij de bouw van een erker grond hergebruikt of naar een grondbank brengt. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond.
  • Uw bedrijf niet meer dan 50 m3 grond verplaatst.

De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de kwaliteit van de bodem te zien is. De bodemkwaliteitskaart kan worden ingezet voor:

  • Bepalen van de mogelijkheden voor hergebruik van grond
  • Gemiddelde concentraties van bepaalde stoffen in de bodem van een gebied
  • Vaststellen van de waarde van de grond na een bodemsanering

Bekijk de bodemkwaliteitskaart.externe-link-icoon