Grond verplaatsen (grondverzet)

Het verplaatsen van grond noemen we grondverzet. Als uw bedrijf grond verplaatst, moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

U hoeft geen melding te doen als:

  • U als inwoner met eigen middelen grond verplaatst. Bijvoorbeeld als u bij de bouw van een erker grond hergebruikt of naar een grondbank brengt. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond
  • Uw bedrijf niet meer dan 50 m3 grond verplaatst

De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de kwaliteit van de bodem in de gemeente te zien is. De bodemkwaliteitskaart kan worden ingezet voor:

  • Bepalen van de mogelijkheden voor hergebruik van grond
  • Gemiddelde concentraties van bepaalde stoffen in de bodem van een zone
  • Vaststellen van de waarde van de grond na een bodemsanering

Bekijk de bodemkwaliteitskaart.