Grondwater

Enschede heeft hoge grondwaterstanden, door de opbouw van de ondergrond. In de Enschedese bodem zitten kleilagen die nauwelijks water doorlaten. Regenwater kan maar langzaam de grond inzakken en blijft steken op de kleilagen. Daardoor staat het grondwater op sommige plekken hoog.

Wat doet de gemeente

De gemeente beïnvloedt als het nodig is de grondwaterstand in het openbaar gebied. Soms passen we ons eigen terrein aan om iets te doen aan overlast van grondwater op het terrein van een ander. Dit doen we als er te grote risico’s zijn en het uiteindelijk voordeliger is om dit als gemeente te doen.

Wat kunt u doen

Als grondeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het grondwater op uw eigen terrein. De afvoer van grondwater naar een ondergrondse afvoerleiding moet u zelf regelen en betalen. Ook als u overlast heeft van grondwater. Dit is op die manier geregeld in de wet. Als u last heeft van een hoge waterstand, vindt u op Groenblauwenschede.nlexterne-link-icoon allerlei praktische tips.

Meer informatie