Grondwateroverlast

Woningeigenaren moeten zelf maatregelen nemen om grondwateroverlast in en rond de eigen woning te verhelpen. Als u regelmatig last heeft van grondwateroverlast, kunt u een melding doen bij de gemeente.

Wat moet u weten

Het grondwaterpeil verandert regelmatig. Dat is normaal en kan soms leiden tot tijdelijke overlast. Als u regelmatig grondwateroverlast heeft, is het verstandig om contact te zoeken met uw buren. Controleer of zij hetzelfde probleem hebben. Als dit niet het geval is, ligt de oorzaak waarschijnlijk op uw eigen terrein. Mogelijke oplossingen zijn dan:

 • Herstellen lekke waterleiding
 • Aanleggen goede drainage
 • Verhelpen bouwtechnisch gebrek

Wat kunt u zelf doen

Bij wateroverlast in de kruipruimte:

 • Kruipruimte isoleren
 • Kruipruimte ventileren
 • Grond in de kruipruimte los maken
 • Niets doen (als de overlast slechts sporadisch is)
 • Maatregelen nemen in de tuin (een probleem daar kan voor overlast in de woning zorgen)

Bij wateroverlast in de tuin (vaak in nieuwbouwwijken):

 • Tuin minimaal 1 meter diep doorspitten
 • Planten of bomen met diepe wortels aanbrengen
 • Wachten (de problemen verdwijnen vaak na een tijdje)

Bij wateroverlast in de kelder of convectorput:

 • Kelder of put waterdicht laten maken door een gespecialiseerd bedrijf

Bij vocht in de woning:

 • Huidige vloerconstructie vervangen door een vochtdichte constructie
 • Drainage aanbrengen
 • Kruipruimte isoleren en/of goed ventileren

Regelmatig wateroverlast

De gemeente komt in actie als regelmatig sprake is van grondwateroverlast rond meerdere woningen. Dan kunt u een melding doen (categorie Overlast en subcategorie Wateroverlast). Na een melding onderzoekt de gemeente de mogelijke oorzaken. Als er te grote risico’s zijn en het voordeliger is, dan treft de gemeente maatregelen op haar terrein. In andere gevallen zult u zelf maatregelen moeten treffen. De gemeente denkt met u mee als u daar behoefte aan heeft.