Grondwateroverlast

Woningeigenaren moeten zelf maatregelen nemen om grondwateroverlast in en rond de eigen woning te verhelpen. Soms zorgt hoog grondwater in huis voor risico’s voor de gezondheid. Bijvoorbeeld als er schimmel op de muren ontstaat of de vloer gaat rotten. Als dit bij u vaak gebeurt, kunt u een melding doen bij de gemeente. Ook als er regelmatig sprake is van grondwateroverlast rond meerdere woningen, kunt u een melding doen.

Wat moet u weten

De stand van het grondwater verandert regelmatig. Dat is normaal en kan soms leiden tot tijdelijke overlast. Bijvoorbeeld in kelders en kelderboxen. Dit is een probleem in de bouw van de kelder: de kelder is lek. De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die overlast verdwijnt. 

Als u regelmatig grondwateroverlast heeft, is het verstandig om contact te zoeken met uw buren. Controleer of zij hetzelfde probleem hebben. Als dit niet het geval is, ligt de oorzaak waarschijnlijk op uw eigen terrein. Mogelijke oplossingen zijn dan:

 • Herstellen lekke waterleiding
 • Aanleggen goede drainage
 • Verhelpen bouwtechnisch gebrek

Wat kunt u zelf doen

Bij wateroverlast in de kruipruimte:

 • Water uit de kruipruimte halen (bijvoorbeeld met een pomp)
 • Kruipruimte isoleren
 • Kruipruimte ventileren
 • Grond in de kruipruimte los maken
 • Drainage aanleggen rondom woning
 • Niets doen (als de overlast slechts af en toe is)
 • Maatregelen nemen in de tuin (een probleem daar kan voor overlast in de woning zorgen)

Bij wateroverlast in de tuin (vaak in nieuwbouwwijken):

 • Tuin minimaal 1 meter diep doorspitten
 • Planten of bomen met diepe wortels aanbrengen
 • Wachten (de problemen verdwijnen vaak na een tijdje)

Bij wateroverlast in de kelder of convectorput:

 • Kelder of put waterdicht laten maken door een gespecialiseerd bedrijf
 • Vlakzuiger plaatsen op het laagste punt in de kelder, met daarboven een roostervloer

Bij vocht in de woning:

 • Oorzaak onderzoeken
 • Huidige vloer vervangen door een vochtdichte vloer
 • Drainage aanleggen
 • Kruipruimte isoleren en/of goed ventileren

Regelmatig wateroverlast

Als er regelmatig sprake is van grondwateroverlast rond meerdere woningen, dan kunt u een melding doenexterne-link-icoon. Na de melding onderzoekt de gemeente wat de overlast kan veroorzaken. Soms neemt de gemeente dan maatregelen op haar terrein om uw problemen kleiner te maken. Dit doet de gemeente alleen als er te grote risico’s zijn. Of als deze maatregelen beter en goedkoper zijn dan wanneer elke huiseigenaar voor zich maatregelen neemt. In andere gevallen zult u zelf aanpassingen moeten doen.

Meer informatie