Grondwateroverlast

Woningeigenaren moeten zelf maatregelen nemen om grondwateroverlast in en rond de eigen woning te verhelpen. Als u regelmatig last heeft van grondwateroverlast, kunt u een melding doen bij de gemeente.

Wat moet u weten

Het grondwaterpeil verandert regelmatig. Dat is normaal en kan soms leiden tot tijdelijke overlast. Als u regelmatig te maken heeft met grondwateroverlast, is het verstandig om bij de buren te controleren of zij hetzelfde probleem hebben. Als dit niet het geval is, ligt de oorzaak waarschijnlijk op uw eigen terrein. Het herstel van een lekke waterleiding, de aanleg van een goede drainage of het verhelpen van een bouwtechnisch gebrek is dan vaak de oplossing.

Wat kunt u zelf doen

Bij wateroverlast in de kruipruimte:

  • Kruipruimte isoleren
  • Kruipruimte ventileren
  • Grond in de kruipruimte los maken
  • Niets doen (als de overlast slechts sporadisch is)
  • Maatregelen nemen in de tuin, een probleem in de tuin kan namelijk ook voor overlast in de woning zorgen

Bij wateroverlast in de tuin (vaak in nieuwbouwwijken):

  • Tuin minimaal 1 meter diep doorspitten
  • Planten of bomen met diepe wortels aanbrengen
  • Wachten: de problemen verdwijnen vaak na een tijdje

Bij wateroverlast in de kelder of convectorput:

  • Kelder of put waterdicht laten maken door een gespecialiseerd bedrijf

Bij vocht in de woning:

  • Huidige vloerconstructie vervangen door een vochtdichte constructie
  • Drainage aanbrengen
  • Kruipruimte isoleren en/of goed ventileren

Regelmatig wateroverlast

De gemeente komt in actie als regelmatig sprake is van grondwateroverlast rond meerdere woningen. Dan kunt u een melding doen (categorie Overlast en subcategorie Wateroverlast). Na een melding onderzoekt de gemeente de mogelijke oorzaken. Samen met de woningeigenaren en het waterschap maakt de gemeente daarna een plan om het probleem op te lossen.