Handhaving

De gemeente controleert of iedereen zich aan de regels houdt. Dit noemen we handhaven. Het doel hiervan is om Enschede veilig en leefbaar te houden. Ervaart u overlast in uw omgeving, meld dit dan bij ons. Meld het ons ook als u ziet dat een gebouw illegaal in gebruik wordt genomen of illegaal wordt verbouwd.

Wij onderzoeken uw melding

De gemeente komt in actie na een melding, of bij het vermoeden van een overtreding. Het gaat om overtredingen op het gebied van bouw, sloop en reclame-aanduidingen of gebruik in strijd met het bestemmingsplan of de fysieke leefomgeving. We controleren of er regels worden overtreden en zo ja, welke regels.

Waarschuwing

Als er een overtreding blijkt te zijn, stuurt de gemeente in de meeste gevallen eerst een waarschuwingsbrief. Degene die de overtreding kan opheffen krijgt dan de kans om de situatie zelf op te lossen. Als de waarschuwing niet leidt tot actie, starten we een handhavingstraject.

Handhavingstraject

We starten het handhavingstraject met het versturen van een vooraankondiging. De overtreder wordt dan in de gelegenheid gesteld om de overtreding te stoppen. Gebeurt dit niet binnen de door ons gestelde termijn, dan nemen wij een handhavingsbesluit. Dit kan een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete zijn.

Mogelijke overtreding melden

Ziet u een overtreding, dan kunt u een melding doen.

Let op: sinds 28 november gebruiken we een nieuw systeem voor uw meldingen. Het systeem is bereikbaar via de link hierboven. De app Slim Melden kunt u niet meer gebruiken. U kunt die app van uw mobiele telefoon verwijderen.