Handhaving

De gemeente controleert of iedereen zich aan de regels houdt. Dit noemen we handhaven. Het doel hiervan is om Enschede veilig en leefbaar te houden. Ervaart u overlast in uw omgeving, meld dit dan bij ons. Meld het ons ook als u ziet dat een gebouw illegaal in gebruik wordt genomen of illegaal wordt verbouwd.

Wij onderzoeken uw melding

De gemeente komt in actie na een melding, of bij het vermoeden van een overtreding. Het gaat om overtredingen op het gebied van bouw, sloop en reclame-aanduidingen. Of gebruik in strijd met het omgevingsplan of de fysieke leefomgeving. We controleren of er regels worden overtreden en zo ja, welke regels.

Waarschuwing

Als er een overtreding blijkt te zijn, stuurt de gemeente in de meeste gevallen eerst een waarschuwingsbrief. Degene die de overtreding kan opheffen krijgt dan de kans om de situatie zelf op te lossen. Als de waarschuwing niet leidt tot actie, starten we een handhavingstraject.

Handhavingstraject

We starten het handhavingstraject met het versturen van een vooraankondiging. De overtreder wordt dan in de gelegenheid gesteld om de overtreding te stoppen. Gebeurt dit niet binnen de door ons gestelde termijn, dan nemen wij een handhavingsbesluit. Dit kan een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete zijn.

Bestuurlijke boete overlast openbare ruimte

Enschede moet veilig en leefbaar zijn. U kunt een bestuurlijke boete krijgen, wanneer u de regels overtreedt. Dit doen wij om veel voorkomende irritaties en overlast in de openbare ruimte aan te pakken en te voorkomen.

Stap 1

De boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) constateert een overtreding.

Stap 2

De boa vraagt u om een verklaring.

Bent u niet thuis als de boa langskomt? Als de boete hoger is dan € 340, dan stuurt de gemeente u een brief. In de brief staat hoe u contact met ons kunt opnemen, om uit te leggen wat er is gebeurd. Dit noemen we een zienswijze. Uw zienswijze betrekken we bij het besluit om wel of geen boete op te leggen. Neemt u geen contact met ons op? Dan kunt u de boete toch krijgen.

Stap 3

U krijgt de boete in uw brievenbus.

Stap 4

  • U betaalt de boete (de factuur krijgt u na 6 weken in de brievenbus).

OF

  • U gaat binnen 6 weken in bezwaar.
Bestuurlijke boete uitleg in 4 stappen, met plaatjes

Mogelijke overtreding melden

Ziet u een overtreding, dan kunt u een melding doenexterne-link-icoon.