Havengebied

Gemeente Enschede gaat aan de slag in het havengebied. We voeren onderhoud uit aan het asfalt. In sommige straten leggen we een nieuw riool aan. En op een aantal plekken maken we meer ruimte voor fietsers, opvang van regenwater en groen. Zo zorgen we ervoor dat dit gebied straks mooier, goed onderhouden en veiliger is.

Wat gaat er veranderen

  • Onderhoud aan het asfalt in bijna alle straten
  • Vervangen van het  riool in een aantal straten
  • Meer ruimte voor groen en opvang van regenwater
  • Verbreden of aanpassen van fietspaden

Planning en vervolg

  • In november en december 2023 verzamelden we meningen van inwoners en ondernemers. Dit deden we via een inloopbijeenkomst en online enquête. De verzamelde meningen vindt u verderop op deze pagina, in het document Opgehaalde input voor het havengebied.
  • In februari of maart 2024 volgt een planning voor de periode daarna. We bepalen in welke straten we als eerste aan de slag gaan. Daarna maken we voor elke straat een ontwerp, waar we inwoners en ondernemers bij betrekken.
  • We verwachten dat we eind 2024 starten met de eerste werkzaamheden in het havengebied. Voordat de werkzaamheden beginnen, gaan we in overleg met ondernemers en inwoners. We willen woningen en bedrijventerreinen namelijk bereikbaar houden. Daarom plannen we de werkzaamheden altijd in verschillende fases.

Volg het project via de BouwApp

De BouwApp is een app voor uw smartphone of tablet. We delen hier regelmatig updates over de planning en de werkzaamheden. Download de BouwApp via de App Store of Google Play. Zoek naar het project havengebied. Klik op het plusje om het project te volgen.

Contact

Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar r.kornegoor@enschede.nl.