Herinrichting Schakelplein

De gemeente gaat het Schakelplein veranderen. Hierdoor wordt de wijk Pathmos groener. Dit doen we samen met de buurtbewoners.

Wat gaat er veranderen

Veel buurtbewoners storen zich aan het Schakelplein aan de Usselerweg:

  • Op warme dagen is het op het plein erg heet
  • Er staat vaak afval naast de afvalcontainer

De buurtbewoners vonden dat dit anders kon. Samen met de gemeente kwamen ze op het idee om het plein te vergroenen. Ze willen een plein met planten, bomen en plekken om te zitten.

Ontwerp

Na gesprekken met buurtbewoners over hun wensen, maakten onze wijkbeheerder, projectmedewerker en landschapsontwerper samen met de buurtbewoners een ontwerptekening. Daarop staat ook welke bomen en planten er op het plein komen.

Planning

  • We hebben de nieuwe bomen geplaatst. Ook het straatwerk is klaar.
  • We voeren op dit moment de laatste werkzaamheden uit. Hierdoor blijven de bouwhekken nog een aantal dagen staan.
  • We gaan het vernieuwde Schakelplein samen met de buurtbewoners feestelijk openen. Dit doen we op 15 juni 2024 van 14.00 tot 16.00 uur. U bent hiervoor uitgenodigd. 

Contact

Als u vragen heeft of iets wilt melden, stuur dan een e-mail naar projectmedewerker André Hardiek: a.hardiek@enschede.nl.

Enschede en het weer van de toekomst

Toen de wijk Pathmos aan het begin van de vorige eeuw werd aangelegd, waren er plannen voor kleine parken. Doordat er steeds meer auto’s kwamen, veranderden veel pleintjes in parkeerplekken. Dit moet anders, ook met het oog op het weer van de toekomst. We willen een veilige, gezonde en aantrekkelijke omgeving blijven voor mens, dier en plant. Daarom vinden we het belangrijk om het groen in Pathmos terug te brengen.