Huiselijk geweld, kindermishandeling en mensenhandel

Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie of huisvrienden. Mensenhandel is een situatie waar iemand door een ander wordt gedwongen tot seks, werken, stelen of iets anders.

Bij direct gevaar

Bel 112.

Huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld of kindermishandeling: neem contact op met Veilig Thuis Twente via telefoonnummer 0800 - 20 00. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt ook een melding doen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, of als u hier een vermoeden van heeft. Veilig Thuis Twente bekijkt dan wat er in die situatie het beste gedaan kan worden. De hulp die u krijgt is gratis. 

Wat is huiselijk geweld

Huiselijk geweld kan gaan om: 

 • Lichamelijke mishandeling
 • Psychische mishandeling
 • Mishandeling van kinderen of ouderen
 • Mishandeling van mannen en vrouwen, zoals eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk

Vormen van huiselijk geweld zijn: 

 • Schelden
 • Vernederen of dreigen
 • Emotionele chantage
 • Vernielen
 • Stalken
 • Slaan, schoppen en duwen
 • Geld verduisteren
 • Dwingen tot seks
 • Uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen

Huisverbod

De gemeente kan bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is of dreigt. De dader van huiselijk geweld mag dan 10 dagen zijn of haar woning niet in. De dader mag dan ook geen contact opnemen met de slachtoffers. Slachtoffers en dader krijgen in deze periode hulp. Neemt de dreiging van huiselijk geweld niet binnen deze 10 dagen af, dan kan de gemeente het huisverbod met maximaal 18 dagen verlengen. De doelen van een tijdelijk huisverbod zijn:

 • Huiselijk geweld stoppen
 • Veiligheid bieden
 • Time-out bieden
 • Hulpverlening starten

Mensenhandel

Bij mensenhandel of vermoeden daarvan, neem contact op met Kenniscentrum Mensenhandel Twente:

Wat is mensenhandel

Er zijn verschillende vormen van mensenhandel:

 • Seksuele uitbuiting: gedwongen seks, waar iemand anders aan verdient. Onder seks valt ook alles wat daarmee te maken heeft, zoals seksuele handelingen of filmpjes.
 • Arbeidsuitbuiting: dwang en uitbuiting op het gebied van werk. Zoals een te laag loon, te lange werktijden of slechte omstandigheden.
 • Criminele uitbuiting: gedwongen iets strafbaars doen, waar iemand anders aan verdient. Zoals stelen of drugs verkopen. 
 • Orgaanhandel en gedwongen draagmoederschap: gedwongen een orgaan afstaan, zoals een nier. Of gedwongen een baby krijgen voor iemand anders.

Zie ook: