Huisregels en agressieprotocol

Voor de veiligheid van onze inwoners en medewerkers hebben wij huisregels opgesteld. De huisregels hangen op zichtbare plekken in gebouwen van de gemeente:

  • Respect voor elkaar: schelden, dreigen, discrimineren, agressie en geweld horen hier niet bij 
  • Bellen: houd rekening met uw omgeving. Bent u aan de beurt bij een balie, leg uw telefoon even weg 
  • Laat zien wie u bent: we willen graag weten wie u bent. Daarom is gezichtsbedekking niet toegestaan 
  • Huisdieren: hulphonden zijn welkom, andere huisdieren wachten even buiten 
  • Foto, film- en/of geluidsopnamen: overleg dit eerst met een medewerker
  • Uitingen: het is niet toegestaan om spandoeken, uitingen, posters en dergelijke te bevestigen in en aan onze gebouwen
  • Cameratoezicht: houd er rekening mee dat u gefilmd kunt worden

Overtreedt u onze huisregels of veroorzaakt u overlast, dan vragen wij u om het gebouw direct te verlaten. 

Agressieprotocol

Inwoners zijn soms agressief tegen medewerkers van de overheid. De gemeente Enschede heeft hier ook mee te maken. De veiligheid van inwoners en medewerkers staat bij ons altijd voorop. Daarom hebben we een agressieprotocol voor alle medewerkers. In het agressieprotocol staat hoe we als gemeente omgaan met agressie. Onze norm is:agressie accepteren we niet.