Hulp bij wonen

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat willen de meeste mensen graag. Kan dit niet meer of bent u (tijdelijk) dakloos, dan zijn er meerdere mogelijkheden.

Begeleid wonen

Begeleid of beschermd wonen is op uzelf wonen met een beetje hulp. Het wijkteam bespreekt met u: 

 • Wat u zelf kunt met hulp van uw omgeving
 • Welke ondersteuning u extra nodig heeft

Een medewerker van het wijkteam denkt mee over de mogelijkheden. Kijk op Onlinehulpenschede.nlexterne-link-icoon.

Beschermd wonen

Soms is het niet meer mogelijk om op uzelf te wonen. Als u naar een instelling gaat, dan heeft u soms recht op beschermd wonen. Hiervoor bestaan meerdere mogelijkheden. Bijvoorbeeld de Wet Langdurige zorg (Wlz). U heeft mogelijk recht op Wlz als u:

 • 24 uur per dag toezicht of zorg in de buurt nodig heeft
 • Dit voor de rest van uw leven nodig heeft 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of dit zo is. U kunt een aanvraag doen via het CIZexterne-link-icoon.

Meer informatie over de Wlz vindt u op:

Heeft u geen recht op Wlz, dan kunt u een aanvraag doen voor beschermd wonen via Cimot Enschede.externe-link-icoon

Ouderen: thuis blijven wonen

Als u ouder wordt, lukt het misschien om thuis te blijven wonen met hulp. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen van familie, vrienden of een expert. Een medewerker van het wijkteam kan met u meedenken, over bijvoorbeeld:

 • Aanpassingen in de woning
 • Hulpmiddelen voor in huis
 • Een schoonmaakster
 • Dagbesteding

Al deze mogelijkheden vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Een andere oplossing is bijvoorbeeld verhuizen naar een seniorenwoning. In Enschede kunt u hiervoor terecht bij de woningbouwverenigingen:

Ouderen: wooncomplex of serviceflat

In een wooncomplex of serviceflat woont u met andere ouderen. U heeft wel uw eigen woning. Deze gebouwen hebben soms een huismeester of een bemande receptie. De gebouwen zijn alleen direct bereikbaar voor de bewoners. Een serviceflat biedt enkele extra diensten, zoals zorg, een wasserette of warme maaltijden. De woningen zijn aangepast aan uw situatie. 

Voor wonen in een beschermde woonvorm of serviceflat is geen indicatie nodig. De volgende organisaties verhuren woningen in een wooncomplex of serviceflat:

Tijdelijke opvang voor daklozen

 • Humanitasexterne-link-icoon en het Leger des Heilsexterne-link-icoon bieden tijdelijke opvang aan. U kunt zich daar zelf melden als u dakloos bent. Zij maken samen met u een plan om u te helpen.
 • Bij De Wonneexterne-link-icoon in Enschede kunt u soms een aantal nachten verblijven. Er zijn ook langdurige woonplekken voor mensen die in een woongemeenschap willen wonen. Als u dak- en thuisloos bent, is het ook mogelijk om bij De Wonne te eten.

Contact met de Wijkwijzer

De Wijkwijzer kan u helpen bij:

 • Inschrijven bij woningcorporaties
 • Uitleg over ontvangen brieven
 • Opstellen van brieven
 • In contact brengen met de juiste organisaties, bijvoorbeeld bij vragen over uw woonsituatie, klachten en conflicten

Let op, de Wijkwijzer:

 • Verhuurt geen woningen
 • Kan niet bemiddelen
 • Kan geen voorrang regelen

Bel met 053 – 481 79 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Of kom langs bij een Wijkwijzer bij u in de buurt.