Idee of initiatief voor het buitengebied

U woont in het buitengebied van Enschede en heeft een goed idee om het gebied verder te ontwikkelen.

Gids Buitenkans

U heeft een idee of plan voor uw grond of gebouw in het landelijk gebied. In de Gids Buitenkans staat welke regels gelden, naast het omgevingsplan. Zo ziet u aan welke voorwaarden uw plan moet voldoen. De Gids schetst voor alle initiatieven welke stappen een plan moet doorlopen. Van initiatief tot goedkeuring door de gemeente.

De Gids Buitenkans kent 4 grote regelingen voor bouwen en slopen:

 • Rood voor Groen
 • Rood voor Rood
 • Sloopregistratie
 • Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Verder bevat de Gids Buitenkans regels per thema. Dat zijn regels over:

 • Bos
 • Energie
 • Landbouw
 • Landgoederen
 • Natuur
 • Niet-agrarisch werken
 • Recreatie
 • Wonen
 • Zorg

Bij initiatieven waar de regels geen uitkomst bieden, vindt maatwerk plaats. Dan zijn er geen uitgewerkte regels en wordt per geval bekeken of het plan past.

Meer informatie

Beleidsregels Gids Buitenkansexterne-link-icoon

Contact

Neem voor een eerste oriëntatie contact op met Marc Weber:

Hij brengt u in contact met de juiste personen. 

In de gemeente Enschede is erfcoach Gerrit Meutstege actief. Met hem kunt u sparren over uw plannen:

Meer informatie

Erfcoach.comexterne-link-icoon