Idee voor jouw wijk of buurt: Jij maakt de buurt!

Met elkaar zorgen we voor een omgeving waarin we prettig samenleven. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom: Jij maakt de buurt! Vind je dat jouw buurt mooier of schoner kan, verbeter dan zelf het onderhoud. Knap plantvakken op of organiseer een opruimactie. Overleg wél eerst met de gemeente. Wij geven advies en je kunt gereedschap lenen.

Onderhoud van de buurt

Je kunt zelf of samen met buurtbewoners, je school of je vereniging het groen in de buurt onderhouden, zoals:

  • Gras maaien
  • Plantvakken opknappen en bijhouden
  • Zwerfafval opruimen

Als je gereedschap nodig hebt, leen dan gratis de Jij maakt de buurt-aanhanger. Dit is een aanhanger vol gereedschap, zoals:

  • Bezems
  • Handschoenen
  • Petjes en hesjes
  • Scheppen
  • Vuilniszakken
  • Water om je handen te wassen
  • Zwerfvuilrapers

Geef bij je aanvraag aan of je de aanhanger met gereedschap wilt gebruiken. We kunnen hem dan brengen en weer ophalen.

Idee voor de buurt

Heb je een ander goed idee om jouw straat, buurt, wijk of heel Enschede mooier te maken, laat het ons weten. Dien je idee in. Bevalt jouw idee, dan kan de bewonersorganisatie in jouw wijk, buurt of dorp subsidie aanvragen voor de uitvoering ervan. Zie ook: Subsidie voor uw wijk, buurt of dorp.

Ideeën voor Ribbelt, Schreurserve en Stokhorst kun je indienen via stemvanenschede.nl. Daar kun je ook stemmen op de beste ideeën voor die wijken.

Contact

Stuur een e-mail naar jijmaaktdebuurt@enschede.nl.