Idee voor jouw wijk of buurt: Jij maakt de buurt!

We wonen allemaal graag in een omgeving waarin we prettig kunnen samenleven. Daar moeten we samen voor zorgen, want: Jij Maakt de Buurt! Elke wijk in Enschede heeft jaarlijks geld beschikbaar. Dit heet een wijkbudget. Geld voor goede ideeën die de woonomgeving verbeteren, bijvoorbeeld buurtmoestuinen, speelplekken en activiteiten voor jong en oud. U zou ook kunnen denken aan de aanschaf van een AED, een automatische externe defibrillator.

Voorwaarden

 • Het idee past binnen de wet en de regels van de gemeente
 • Het idee is goed voor iedereen, niet alleen voor 1 persoon
 • De bewoners zijn opdrachtgever
 • Inwoners van de buurt, wijk of dorp zijn enthousiast over het idee
 • Het idee is haalbaar

Het idee moet helpen bij minimaal 1 van de volgende onderwerpen:

 • Ervoor zorgen dat meer mensen aan werk komen
 • Een schonere leefomgeving
 • Veiliger maken in de wijk of buurt
 • Helpen van mensen die hulp of zorg nodig hebben
 • Ervoor zorgen dat de bewoners van de wijk of buurt socialer met elkaar omgaan

Een voorbeeld van een idee is het samen opruimen van de wijk of buurt. U kunt gereedschap en andere spullen lenen van de gemeente. Bijvoorbeeld een aanhanger en bezems  . U kunt in het aanvraagformulier aangeven dat u gereedschap of andere spullen wil lenen, en wanneer. 

U zou ook samen met uw buurt een AED (een automatische externe defibrillator) aan kunnen schaffen. Die kunt u op een centrale plek in uw wijk ophangen. Hiermee kunt u snel reanimeren als iemand een hartstilstand krijgt. Meer informatie kunt u vinden op HartslagNu.

Initiatiefkracht

Er is nog een ander budget beschikbaar. Voor ideeën die voor meer wijken of dorpen bestemd zijn. Hiervoor gelden extra voorwaarden:

 • Het idee gaat over meer dan 1 wijk of dorp
 • Het idee is nog niet eerder uitgevoerd
 • Het idee versterkt de eigen kracht (het heeft een sneeuwbaleffect)
 • Het idee is goed voor langere tijd (bewoners hebben er lang voordeel van)

Een idee voor Initiatiefkracht dien je via hetzelfde aanvraagformulier in als een idee voor het wijkbudget.

Contact

Stuur een e-mail naar jijmaaktdebuurt@enschede.nl.