Idee voor jouw wijk of buurt: Jij maakt de buurt!

We wonen allemaal graag in een omgeving waarin we prettig kunnen samenleven. Daar moeten we samen voor zorgen, want: Jij Maakt de Buurt! Elke wijk in Enschede heeft jaarlijks geld beschikbaar. Dit heet een wijkbudget. Geld voor goede ideeën die de woonomgeving verbeteren, bijvoorbeeld buurtmoestuinen, speelplekken en activiteiten voor jong en oud. U zou ook kunnen denken aan de aanschaf van een AED, een automatische externe defibrillator.

Voorwaarden

  • Het idee past binnen de wet en de regels van de gemeente.
  • Het idee is goed voor iedereen, niet alleen voor 1 persoon.
  • De persoon die het idee indient, gaat zelf aan de slag met het idee. Wij helpen daarbij.
  • Inwoners van de buurt, wijk of dorp zijn enthousiast over het idee.
  • Het idee is haalbaar.

Het idee moet helpen bij minimaal 1 van de volgende onderwerpen:

  • Ervoor zorgen dat meer mensen aan werk komen
  • Een schonere leefomgeving
  • Veiliger maken in de wijk of buurt
  • Helpen van mensen die hulp of zorg nodig hebben
  • Ervoor zorgen dat de bewoners van de wijk of buurt socialer met elkaar omgaan

Een voorbeeld van een idee is het samen opruimen van de wijk of buurt. U kunt gereedschap en andere spullen lenen van de gemeente. Bijvoorbeeld een aanhanger en bezems  . U kunt in het aanvraagformulier aangeven dat u gereedschap of andere spullen wil lenen, en wanneer. 

U zou ook samen met uw buurt een AED (een automatische externe defibrillator) aan kunnen schaffen. Die kunt u op een centrale plek in uw wijk ophangen. Hiermee kunt u snel reanimeren als iemand een hartstilstand krijgt. Meer informatie kunt u vinden op HartslagNuexterne-link-icoon.

Initiatiefkracht

Er is nog een ander budget beschikbaar. Voor ideeën die voor meer wijken of dorpen bestemd zijn. Hiervoor is dus de voorwaarde dat het idee over meer dan 1 wijk of dorp gaat. Een idee voor Initiatiefkracht dien je via hetzelfde aanvraagformulier in als een idee voor het wijkbudget.

Heeft u een idee dat voor Enschede Zuid is, dan kunt u dat insturen via het project Jij Maakt Zuid Met € 50.000externe-link-icoon. U kunt daar ook stemmen op het idee dat u het beste vindt.

Contact

Stuur een e-mail naar jijmaaktdebuurt@enschede.nl.