Idee voor jouw wijk of buurt: Jij maakt de buurt

Met elkaar zorgen we voor een omgeving waarin we prettig kunnen samenleven. Dit doen we door vernieuwende ideeën en oog voor elkaar. Oftewel: Jij maakt de buurt! Doe jij ook mee? Daarvoor kan je geld of hulp krijgen.

Je hebt een wens of idee

Elke wijk heeft wijkbudget om goede ideeën uit te voeren

Voorbeelden van ideeën

Ideeën van inwoners die al zijn uitgevoerd met geld en hulp van de gemeente

Samen de buurt onderhouden

Organiseer het zelf, met hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld een aanhanger vol gereedschap