Inburgeren

Als u vanuit het buitenland voor langere tijd in Enschede gaat wonen, moet u inburgeren en de Nederlandse taal leren.

Wat is inburgeren

Het is belangrijk dat u meedoet in Nederland. Inburgeren is dat u naast de Nederlandse taal ook de normen en waarden leert en gaat werken. Een medewerker van de gemeente helpt u hierbij.

Wat moet u weten

Als u moet inburgeren ontvangt u:

  • Brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met uitleg over inburgeren
  • Uitnodiging van de gemeente om een plan te maken voor uw inburgering

In de brief van DUO staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U heeft hier 3 jaar de tijd voor.

U hoeft niet in te burgeren als u:

  • Een paspoort heeft van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of als u familie bent van iemand met zo’n paspoort
  • Met pensioen bent
  • Jonger dan 18 jaar bent
  • 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest voor uw 16e
  • Nederlandse diploma’s heeft, of een bewijs dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of heeft gedaan
  • Voor studie of werk tijdelijk in Nederland bent

Contact

Bel met telefoonnummer 14 053, op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.