Individuele inkomenstoeslag

Als u langer dan 5 jaar een laag inkomen heeft kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. De toeslag kunt u op ieder moment van het jaar aanvragen, maar maximaal 1 keer per 12 maanden. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor individuele inkomenstoeslag:

 • U staat ingeschreven in Enschede
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft geen AOW
 • U verbleef in de afgelopen 5 jaar rechtmatig in Nederland
 • U heeft de afgelopen 5 jaar een inkomen gehad dat gelijk is aan de bijstandsnorm. Het maakt niet uit of dat een uitkering of salaris is
 • U ontvangt geen studiefinanciering. Ook niet in de afgelopen 5 jaar
 • Uw vermogen is niet meer dan het maximale vermogen dat u mag hebben voor bijstand. Hieronder valt bijvoorbeeld de waarde van uw spaargeld, auto, juwelen of waardepapieren.
 • U bent de afgelopen 5 jaar niet gekort op uw uitkering omdat u uw verplichtingen die verband houden met werk en re-integratie, niet nakwam. Bent u wel gekort dan krijgt u 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag

Bent u in de afgelopen 5 jaar gescheiden, dan telt het inkomen van uw ex-partner over de periode dat u nog samenwoonde, ook mee.

Bent u getrouwd of woont u samen, dan moet u allebei aan de voorwaarden voldoen.

Wat moet u weten

Het bedrag dat u kunt aanvragen is:

 • € 114 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
 • € 162 voor gehuwden of gehuwde ouders

Als u kinderen heeft kunt u een extra toeslag aanvragen:

 • € 65 per kind dat op 1 januari van het jaar waarover u de toeslag aanvraagt jonger is dan 12 jaar is
 • € 130 per kind dat op 1 januari van het jaar waarover u de toeslag aanvraagt tussen de 12 en 18 jaar is

Als u de toeslag aanvraagt ontvangt u binnen 8 weken een brief waarin staat of u de toeslag wel of niet krijgt.

Als online aanvragen niet lukt

Bel tijdens kantooruren 053 - 481 78 00. We zoeken samen met u naar de beste manier om de toeslag aan te vragen.

Documenten die u nodig hebt voor de aanvraag

 • Kopie van geldig identiteitsbewijs zoals paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument. Een rijbewijs mag niet 
 • Kopie van uw laatste bewijs van inkomsten. Zoals een uitkeringsoverzicht, loonstrook, ontvangstbewijs of afschrift van alimentatie of andere inkomsten
 • Bankafschrift als bewijs van uw rekeningnummer
 • Jaaropgave(n) van de afgelopen 5 jaar
 • Voorlopige aanslag van de Belastingdienst
 • Als u zelfstandig ondernemer bent of bent geweest: een winst-/verliesrekening over de afgelopen 5 jaar