Factuuradres Gemeente Enschede

Alle facturen voor de gemeenten Enschede en Losser stuurt u naar het volgende factuuradres: 

 • Financieel Diensten Centrum gemeente Enschede
 • Naam van het programma/onderdeel van de gemeente Enschede (afkorting, zie hieronder). Of: de gemeente Losser
 • Naam van de afdeling die u de opdracht heeft verstrekt
 • (Eventueel) de naam van de ambtenaar
 • Postbus 20
 • 7500 AA Enschede
 • Vermeld ons opdrachtnummer (briefnummer of bonnummer) indien van toepassing

Programma's/onderdelen van de gemeente Enschede

 • Bedrijfs- en Management Ondersteuning (BMO) 
 • Concernstaf (CS) 
 • DCW  
 • Dienstverlening (DV)
 • Economie, Werk en Onderwijs (EWO)
 • Leefomgeving (LO)
 • Maatschappelijke Ondersteuning (MO)
 • Raadsgriffie (RG)
 • Stedelijke Ontwikkeling (SO) 

Een onjuiste of onvolledige adressering zorgt voor vertraging. In het uiterste geval wordt de factuur daardoor niet in behandeling genomen.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met fdc@enschede.nl.