Factuuradres Gemeente Enschede

Om uw factuur snel te kunnen afhandelen vragen wij u rekening te houden met het volgende::

 • De factuur moet voorzien zijn van de juiste adressering. Afwijkende adressering kan leiden tot retourzending van de factuur of in ieder geval vertraging in de afhandeling.

  Gemeente Enschede
  Postbus 20
  7500 AA
  Enschede

 • De factuur moet voorzien zijn van de naam van de afdeling of de ambtenaar die u de opdracht heeft verstrekt en een eventueel opdrachtnummer (briefnummer of ordernummer).
 • Als u een factuur in PDF-formaat aan ons stuurt dan moet u deze, als bijlage in de mail, richten aan: fdcfacturen@enschede.nl.
 • Per factuur graag één PDF meesturen. Eventuele bijlagen en specificaties die u normaal meestuurt in een factuur kunt u achteraan in hetzelfde PDF-bestand toevoegen, dus niet als afzonderlijke PDF.
 • Stuurt u meerdere facturen als PDF dan graag maximaal 10 PDF-facturen per mail.
 • Voor de leesbaarheid van de PDF-facturen vragen wij u bij voorkeur geen kaders en lijnen en vlakken met kleur op kleur te gebruiken. Gebruik bij voorkeur een donkere kleur, liefst zwart voor de tekst op een zo licht mogelijke ondergrond. Het gebruik van een eenvoudig lettertype zonder opmaak zoals cursief of onderstreept bevorderd de leesbaarheid ook.
 • Voor automatische herkenning van uw en onze gegevens op de PDF-factuur zijn duidelijke labels voor de relevante factuurgegevens van groot belang (bijvoorbeeld IBAN-banknummer, opdracht/ordernummer, factuurnummer, factuurbedrag).
 • Let op: De hierboven genoemde mailboxen zijn uitsluitend voor PDF–facturen bestemd. Alle overige correspondentie graag sturen naar fdc@enschede.nl.