Integrale Kindcentra: IKC

In Enschede zijn bijna 30 Integrale Kindcentra (IKC). Binnen een IKC werken de basisscholen en de locatie(s) voor kinder- en buitenschoolse opvang intensief samen.

Zij zorgen voor:

  • Een doorlopende speel-, ontwikkel-, leer- en zorglijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar
  • Een aanbod van (aaneengesloten) opvang en onderwijs, zodat ouders in staat zijn hun werk en de zorg voor hun kinderen gemakkelijker te combineren

Aanbod op een IKC

  • Primair onderwijs (groepen 1 tot en met 8) op christelijke, katholieke en/of algemene basis. Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen leerplichtig
  • Kinderdagopvang: dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • Kinderopvang: peutergroepen voor kinderen van 2 en 3 jaar (ook wel VVE genoemd)
  • Buitenschoolse opvang